Egyéb

Könyvajánló – Visky Ferenc:  Anti

Gazdag Zsuzsanna ajánlja

Papp Antalnak, az erdélyi Egri református „hithősének” az életéről szóló könyvét

„ – Ha kommunista vagy, mi a te véleményed arról a kommunistáról, amelyik nem aktív?

– Az nem kommunista.

– Na, vedd tudomásul, hogy amelyik keresztyén nem mer az ő Uráról bizonyságot tenni, az nem keresztyén.”

Egy olyan sarkos, de a lényeget kifejező beszélgetés részlete ez, amely egy párttitkár és egy mélyen hívő református parasztember között zajlott egykor.

Nem tudom, ki, hogy van vele, de engem mindig megérintett az egyszerű, hitüket mélyen megélő emberek példája. Különösen is azoké, akik nehéz körülmények, üldöztetés ellenére is kitartanak a meggyőződésük mellett. Ezért nagy örömmel olvasom az életükről és helytállásukról szóló irodalmat. Amikor az interneten való böngészés közben elém került Anti neve és története, tudtam, hogy el akarom olvasni ezt a – róla, életéről, és tanúságtételéről szóló – könyvet.

A kolozsvári Koinónia Kiadó  2018-ban adta ki Visky Ferenc: Anti című kiadványát. Bár a kötet vékonyka, könnyen és gyorsan olvastatja is magát, mégis mély nyomokat hagy az olvasóban.

A címben szereplő paraszti sorból való Anti (Papp Antal) 1914-ben született, és 90 éves korában, 2004-ben hunyt el. A romániai Egri községben (Szatmár megye) látta meg a napvilágot. Miután sorra veszítette el közeli hozzátartozóit (nagyanyját, édesanyját, édesapját), őt és három testvérét a nagyapja és mostohanagyanyja nevelte szeretetben és istenfélelemben.

A személyes hitbeli fordulatot az 1943-as esztendő hozta el a számára, amikor egy debreceni evangélizáción – Szikszai Béni (1908–1985) ébresztő igehirdetését hallgatva – átadta az életét az Istennek. És innentől kezdve haláláig őt szolgálta – minden körülmények között.

A nehézségekből igencsak kijutott neki, hiszen még egy esztendeje sem volt házas (Visky Ferenc lelkész leányát, Piroskát 1943-ban vette feleségül), amikor háborúba kellett mennie, ahonnan orosz fogságba került. Miután majd öt esztendő elteltével hazajutott – „hite ellenére is” – 8 évig volt a helyi termelőszövetkezet elnöke. Házkutatást tartottak nála 1958. május 28-án éjjel, majd elvitték kihallgatásra, amit tárgyalás követett. Itt azzal vádolták meg, hogy gyilkos merényletet követett el a szocialista rend ellen, ezért húsz év kényszermunkára és teljes vagyonelkobzásra ítélték. Amnesztiával szabadult 1964. júniusában.

Miután hazatért szülőfalujába, földműveléssel és állattartással biztosította a megélhetést. Segítette a rászorulókat, bevételei nagy részét adományokra fordította. Száz egri család részére vásárolta meg a Kis tükör című missziói lapot. Ő volt az is, aki a Bethánia CE Szövetség rendelkezésére bocsátotta a Mahanaim táborhely megvásárlásához szükséges összeget. Mert mindig, mindenben és minden körülmények között Isten akaratát kereste és követte. Emlékezete legyen áldott, és hite példaként álljon előttünk, olvasók előtt is.

A könyv elérhető:  Koinónia Kiadó, Kolozsvár

A hangoskönyv változat elérhető: Lira.hu