Egyéb

Imádság év vége felé  –  2023

Könyörülő Úristen! Egy egész év áldását köszönöm Neked. Hálás vagyok azért, hogy bár ez a 2023-as esztendő nehézségekkel volt teli, mégsem maradtam magamra a bajokban.

Egyházunk tanítása jut eszembe, mely szerint a hívő keresztyén számára nem problémák és baj nélküli életet ígérsz, hanem olyan életet, melyben mindvégig ott állsz a Benned hívő mellett és segítesz vinni az ember keresztjét. Köszönöm Uram, hogy a mélységből hozzád kiáltottam és Te megtartottál, megmentettél és megszabadítottál, miként azokat is, akikért gondjaik, bajaik miatt imádkoztam, imádkoztunk. Köszönöm Mindenható Isten, hogy sokakat gyógyítottál, vigasztaltál meg, akikről tudtuk, hogy betegek és vigaszra szorulnak. Köszönöm Uram, hogy mivel kegyelmed és irgalmad táplálja életemet, ezért még a bajokért, nehézségekért is hálás lehetek. Hálás vagyok, hogy a mélységben megpróbáltál és krisztusi jobboddal kihúztál a gödörből. Hálás vagyok, hogy megmaradtam ebben az évben hitemben, melynél nincs fontosabb energia számomra kegyelmed mellett. Hálás vagyok Neked Istenem, hogy 2023-ban is formáltál, alakítottál a fazekaskorong munkapadon. Köszönöm Uram, hogy idén is együtt voltunk családjainkkal, testvéreinkkel, barátainkkal, munkatársainkkal, kedves és talán kevésbé kedves embertársainkkal.

És köszönöm Uram, hogy én magam ugyan nem voltam elég kedves és türelmes embertársaimhoz, de Te mégis irgalmas és türelmes voltál velem. Köszönöm Istenem, hogy bár nem vagyok méltó kegyelmedre, s méltó vagyok ítéletedre, az Úr Jézus Krisztusért megkönyörültél rajtam és megbocsátottad vétkeimet. Egyházunk vezetőinek mondata jut eszembe ilyenkor, akik elmondták, hogy „milyen jó, hogy az Isten nem igazságos, hanem irgalmas, mert ha igazságos lenne, akkor már rég elvesztünk volna, mi bűnösök.” Köszönöm Krisztusom, hogy eljöttél értünk bűnösökért, azokért, akik a világ szemében ugyan néha elfogadottak, de általánosságban mégis megvetettek vagyunk. Köszönöm Uram, hogy minden nehézség ellenére, ebben az évben is mindig volt mit ennem, volt ruházatom, volt lakhatásom, volt munkám, erőm, tehetségem és munkáért járó fizetségem, és mindenféle szükségletemet kielégítő ellátásom. Köszönöm, hogy betegségem, orvosi ellátásom idején elküldted őrző angyalaidat. Köszönöm, hogy ezek az angyalszárnyak megérintettek és megszabadultam a bajtól. Köszönöm, hogy nem kerültem az ellenség kezébe, és nem szégyenültem meg.

Köszönöm, hogy mindig meghallgattad és meghallgatod az imádságomat és mindig válaszolsz rá, nem egyszer egészen különleges módon. Köszönöm drága páromat, akivel együtt vihetjük egyéni és közös sorsunk örömeit, terheit, és köszönöm drágáinkat, a gyerekeket, az unokákat, az időseket és a rólunk gondoskodókat. Köszönöm az egész éves tanítást, a prédikációkban, közös imádságokban, lelki alkalmakban, lelki olvasmányokban lévő Tőled jövő erőt. Köszönöm Krisztus, hogy utat mutatsz, igazságra vezetsz és életet adsz, amikor járvány, gazdasági válság és háború fenyegeti az emberi közösségeket és az egyszem embert is. Köszönöm Neked a józanságot, köszönöm, hogy Általad belátom rossz viselkedésemet, hiábavaló beszédeimet és oktalan gondolataimat és köszönöm, hogy emellett feldereng a jó oldal, a jóra irányuló oldal még bennem is, mely tulajdonképpen Te vagy, Úr Jézus.

NÉVJEGY

Felerészt felvidéki magyar, de egészrészt tekintve evangélikus magyar család sarja vagyok. 1966-ban születettem Esztergomban, az első magyar városban, ahol felnőttem, szocializálódtam, ahol voltaképpen minden megtörtént, ami egy gyerekből lett kamaszból lett felnőtté vált férfi életében meg szokott általában történni. Mégsem gondolom, hogy életem általános, netán közhelyes volt addig. Már maga a Krisztustól kapott hit sem mondatja ez velem, de a Tőle kapott tálentumok, kegyelmi ajándékok okán sem. 1986-ban tértem meg, akkor az Úr János evangélium 9. fejezetével győzött meg arról, hogy én vagyok az a vak, aki a Megváltó Krisztus király előtt áll és a gyógyulás után nemcsak Őt, de önmagát is meglátja valóságosan, úgy ahogy azt az Isten látja. A böjti időszak, a könyörülő Úristen ismeretének és az önismeretnek az időszaka azóta is a kedvenc egyházi évbeli ciklusom. Az Úr képességet adott az Ige olvasására, értésére, az imádságra, az éneklésre. Az Isten emellett képességet és lehetőséget adott az írásra, az újságírása főként. Többi között azért is hálás vagyok Istennek, hogy az a munkám, amihez leginkább értek és amit leginkább szeretek dolgozni. Esztergomi evangélikus templomunkban volt kántor anyai nagyapám, itt házasodtak szüleim, engem itt kereszteltek, itt konfirmáltam, itt házasodtam, és itt keresztelték lányomat, aki szintén ebben a templomban konfirmált, s ugyanitt keresztelték meg legnagyobb unokámat. Egyszóval szinte minden az Úr házában történt, ahogy ez lesz majd a mennyei hazában is.

Pöltl Oxi Zoltán