Egyéb

Adventi vacsora pódiumbeszélgetéssel

Isten országa keresésének és kerestetésének, valamint a derűs, vonzó, felszabadító keresztény élet felmutatásának fontosságáról is szó esett a Protestáns Újságírók Szövetsége (Prúsz) 2023. évi hagyományos adventi vacsoráján. Papp János baptista egyházelnök igei köszöntővel, Balog Zoltán református püspök pódiumbeszélgetés keretében szólt a szövetség tagjaihoz. Az alkalomnak december 7-én, csütörtökön a Magyarországi Baptista Egyház budapesti, Benczúr utcai székháza adott otthont.

Köszöntőjében Volf-Nagy Tünde, a Prúsz októberben megválasztott új elnöke megerősítette mindazt, amit a tisztújító közgyűlésen is elmondott: ez a pozíció és feladat tulajdonképpen lehetőség számára a hitvallásra. Röviden reflektált azokra a levelekre, amelyeket az elmúlt hetekben kapott a tagoktól, és néhány jövőbeli tervet is megosztott. Így folyamatban van a honlap megújítása, szeretnék lecserélni a sajtóigazolványokat, és hírlevél-rendszer beindításán gondolkodnak. Mint fogalmazott, az elnökséggel azon dolgoznak, hogy fennállásának huszadik évfordulóját „számban és lélekben megerősödve” ünnepelhesse a szövetség.

Áhítattal Papp János, a Magyarországi Baptista Egyház egyházelnöke szolgált. Jézus Hegyi beszédéből idézve – „Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek.” (Mt 6,33) – előbb arra hozott példákat, ki mit keres. „Az ember az élményt? Az olvasó a szenzációt? Az újságíró az olvasó figyelmét? Az egyházvezető a közösség javát?” – váltott át egy ponton a kijelentő módból kérdésekre, majd feltette a legfontosabbat: „De ki keresi Krisztust?” Mert az ő keresése „több és más, mint minden más információhalászás”, ezen valóban az életünk múlik. A jelenlévőkhöz fordulva úgy fogalmazott: nekik egyszerre feladatuk ezt „keresni és kerestetni”. Hivatásuk révén felkelthetik mások érdeklődését, támpontokat adhatnak és utakat nyithatnak ahhoz, hogy mások is ráleljenek Isten országára és igazságára.

Az igei ráhangolódás után a program pódiumbeszélgetéssel folytatódott. „Mi az médiamunkások felelőssége az értékek megőrzésében?” – kérdezte Balog Zoltán püspöktől, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnökétől Volf-Nagy Tünde. Az egyházvezető az üzenet lefordításának fontosságáról beszélt, az egyházi közeget nem ismerők szemében ugyanis a hívő élet „kívülről gettónak látszik, még akkor is, ha mi az oázisban érezzük magunkat”. A beszélgetés egy későbbi pontján úgy fogalmazott: a társadalom megszólításához kevés az egyházi szolgálat elvégzése, az újságírók a hiteles hang felerősítésével segíthetik azt, hogy az egyházak eljussanak az emberekhez. Az egyházi sajtó hatóköre szűk, az egyházi kötődéssel nem – vagy csak laza szálakkal – bírókat azon keresztül nem lehet elérni. A protestáns elkötelezettségű újságírók feladata nem feltétlenül az egyház népszerűsítése, hanem annak bemutatása, hogy a keresztény élet derűs, vonzó, felszabadító.

A „milyen a protestáns hang a közéletben?” téma kapcsán Balog Zoltán arról szólt, hogy több témában – így például az eutanázia megítélése tekintetében – hiányolja a katolikus-protestáns közös állásfoglalásokat, az értékek együttes felmutatása ugyanis sokszor fontosabb/erősebb lenne, mint a felekezeti szintű megszólalás. A kegyes halál témájában a hallgatóság soraiból érkező kérdésre is válaszolt, és kifejtette: a halál az egyik legszemélyesebb közügy, ezért is nagyon fontos, hogyan viszonyulunk hozzá.

Advent és karácsony üzenete kapcsán a református püspök úgy fogalmazott: a sötétségben látszik meg igazán, mit jelent Isten szeretete. A keresztény remény radikalitása akkor bontakozik ki előttünk a legtisztábban, amikor emberi reményeink elvesztek. Az ünnep lényegét, misztériumát úgy érthetjük és élhetjük meg, tette hozzá Balog Zoltán, ha „szent passzivitással” befogadjuk, amit Isten tett, és hagyjuk, hogy megtörténjen velünk az ünnep.

Az alkalom zárásaként a szövetség tagjai és kísérőik fehér asztal mellett meséltek egymásnak munkáikról, szolgálataikról.

Vitális Judit

Képek: Antal Saci