Egyéb

Laudáció a Rát Mátyás-díj átadása alkalmából

Idén Háló Gyula baptista lelkipásztor, író, újságíró, szerkesztő vehette át a Protestáns Újságírók Szövetségének Rát Mátyás-díját. Az alábbiakban T. Pintér Károly PRÚSZ-alelnök laudációját közöljük, amely 20023. október 15-én hangzott el az Uránia Nemzeti Filmszínházban rendezett Protestáns Gálaesten.

A Protestáns Újságírók Szövetsége 2023-ban egy lelkipásztort érdemesít a Rát Mátyás életműdíj átvételére.

Gyorsan hozzá kellene tennem, hogy természetesen újságírói, illetőleg „médiamunkássági” tevékenysége elismeréseként, de szabad legyen hangot adnom abbéli személyes meggyőződésemnek, miszerint tulajdonképpen minden lelkipásztor médiamunkát végez. Az is, aki írásba foglalja igehirdetéseit, és az is, aki szószékről prédikál vagy az Úr asztala mögül hirdeti Isten igéjét. És azzal vélhetően az itt jelenlévők kivétel nélkül egyetértenek, hogy valójában nincs értékesebb médiamunka az evangélium hirdetésénél!

Kétségtelen azonban, hogy idei díjazottunk évtizedeken át a klasszikus értelemben vett médiumunka területein is kimagasló tevékenységet végzett.

Megkönnyítve a laudátor dolgát, életrajzát immár egy tavaly napvilágot látott lexikon szócikke is összefoglalja, amelynek adathalmazából – az érintett engedelmével – itt most főként a médiamunkával kapcsolatos információkat emelem ki. (Elöljáróban azért megjegyzem, hogy a szócikk – és a szóban forgó lexikont – szerkesztője, Marosi Nagy Lajos szintén oszlopos tagja szövetségünknek.)

Háló Gyula lelkipásztorcsaládban született 1957. szeptember 30-án, Vásárosnaményban. Alapfokú teológiai végzettségét 1989-ben szerezte meg a Baptista Teológiai Akadémián, majd tanulmányait Ausztriában, a Bécs melletti Heiligenkreutzban működő Theological Institute-ban folytatta, ahol 2006-ban mesterfokozatot ért el. Közben 1991-ben a Vitéz János Tanítóképző Főiskolán újságírói végzettséget szerezett.

No, igen, már tanulmányai megkezdése előtt megnősült, hiszen 1987-ben kötött házasságot, amelyet Isten négy gyermekkel áldott meg.

Lelkipásztori szolgálatát 1989-ben kezdte meg Csetényben, ahol id. dr. Mészáros Kálmán, a Baptista Teológiai Akadémia akkori dékánjának vezetésével avatták lelkipásztorrá. A csetényi körzetben 1998-ig szolgált, mialatt vezetésével Zircen és Veszprémben is új gyülekezet alakult.

’98 és 2005 között a Dunaharaszti Baptista Gyülekezet lelkipásztora volt, 2005-től – idei nyugdíjba vonulásáig – a Pestszentimrei Baptista Gyülekezetet pásztorolta.

Mindeközben aktív közegyházi szolgálatot végzett, és akkor most tényleg fókuszáljunk a médiamunkára: alapítója és 1990–1999 között szerkesztője a Baptista Ifjúsági Szövetség lapjának, az Életjelnek. Alapítója és 1999–2001 között felelős szerkesztője a Fiatalok Krisztusért Alapítvány ifjúsági magazinjának, a Jeligének. 2001 és 2021 között felelős szerkesztője a Magyarországi Baptista Egyház hetilapjának, a Békehírnöknek. Alapítója és szerkesztője a 2004–2009 között megjelent Baptista Magazinnak; 2012–22 között pedig vezetője volt a Magyarországi Baptista Egyház kommunikációs szolgálatának.

Az egyház kommunikációs és média tevékenységének vezetése magában foglalta az egyházi online felületek, az egyházi kampányok, az egyházi folyóiratok, a baptista rádiódások koordinálása mellett tudományos és művészeti konferenciák és rendezvények szervezését is.

És ez még nem minden, mert idei díjazottunknak a szépirodalmi tevékenysége is jelentős. Első verseskötete 1998-ban jelent meg, amit ez idáig hat további – főként verseskötet – követett.

Végezetül mégsem ezekből idézek, hanem a Békehírnök című lapnak abból a különszámából, amivel munkatársai lepték meg nyugállományba vonulása alkalmából. Egyikük ezt írta róla: „Sokoldalú személyiség: lelkipásztor, költő, újságíró és a művészetek iránt is elkötelezett. Számomra példa, hogy ezeket a képességeket, tevékenységeket az evangélium hirdetésére használja!”

És egy másik vallomás: „Soha nem törekedtél arra, hogy nagynak mutasd magad az emberek között, mégis kiemelkedtél közülük emberszereteteddel, bölcsességeddel, különleges látásmódoddal. Hitted és hirdetted, hogy az igazi jutalmat Jézustól kapjuk majd.”

Ez így igaz, de előlegezett szerény jutalomként azért fogadja szeretettel a Protestáns Újságírók Szövetségének 2003. évi életműdíját HÁLÓ GYULA!