PRÚSZ

Éves PRÚSZ-konferencia Nagyenyeden

Foto: T. Pintér Károly

Nagyenyeden és Gyulafehérváron tartotta ez évi konferenciáját május 13. és 15. között a Protestáns Újságírók Szövetsége (Prúsz). A tudományos tanácskozás az alapítása 400. évfordulóját ünneplő nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium jubileumi programsorozatát gazdagította, neves történészek és irodalmárok segítségével mutatva be a patinás erdélyi intézmény históriáját.

A kollégium korai, gyulafehérvári korszakáról Ősz Sándor Előd, az Erdélyi Református Egyházkerület levéltárosa; az alapító Bethlen Gábor erdélyi fejedelem művelődéspolitikájáról Oborni Teréz történészdocens, az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatója; a kollégium regionális és európai kapcsolatrendszeréről Kurucz György történész, a Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) professzora; Nagyenyed és a kollégium 1849. évi pusztulásáról és újjászületéséről Tóth Tibor helyi református lelkipásztor; a kollégiumnak a két világháború között Erdély kulturális életében betöltött szerepéről pedig Toth Szilárd történészdocens, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem oktatója tartott előadást.

A négy évszázad számos tanáregyénisége közül Bod Péterre Gudor Botond, a Nagyenyedi Református Egyházmegye történész esperese, Pápai Páriz Ferencre pedig Rácz Emese doktorandusz, a Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtár munkatársa emlékezett. Takaró Mihály irodalomtörténész a szintén a kollégiumhoz kötődő tanár-költő Áprily Lajos alakját idézte meg, a vele és az erdélyi irodalom számos más alakjával is baráti kapcsolatokat ápoló Adorjánné Weress Margit tanárnő emlékirataiba pedig Liktor Katalin irodalomtörténész nyújtott betekintést. Gordán Edina könyvtáros a kollégium nagykönyvtárának történetét, végül Szabó Emília tanárnő egy reformkori önképzőkör tevékenységét ismertette.

Az évszázadok során több ízben lerombolt, ám minduntalan megújulni képes – és jelenleg mintegy félezer magyar fiatalt oktató – alma materben a református intézmény igazgatója, Szőcs Ildikó kalauzolta végig az érdeklődőket.

A konferencia résztvevői – a Prúsz tagjai, a KRE bölcsészkarának hallgatói csoportja és az őket kísérő tanárok – megkoszorúzták Bethlen Gábor fejedelemnek a kollégium udvarán álló mellszobrát, valamint a gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyházban elhelyezett nyughelyét, majd a programsorozat zárásaként vasárnap délelőtt részt vettek a gyulafehérvári reformátusok istentiszteletén.

(Kiss Sándor írása a lutheran.hu oldalon – fotó: T. Pintér Károly