PRÚSZ

Éves közgyűlést tartott a PRÚSZ

2021. december 6-án tartotta a Protestáns Újságírók Szövetsége

rendes évi Közgyűlését.

A járványhelyzetre tekintettel a beszámolók az elmúlt két évet tekintették át, melyek egyrészt a PRÚSZ anyagi konszolidációjáról, másrészt azokról a nehézségekről szóltak, melyek a programok kényszerű lemondásában jelentkeztek.

Nagy Katalin elnöki jelentésében kiemelte a közelmúltban megrendezett soproni médiaműhely keretében megvalósult történelmi visszatekintést, amely a soproni népszavazás centenáriumához kapcsolódott. Ez a népszavazás Sopron városának a trianoni Magyarországon való megmaradását eredményezte. Ezzel a döntéssel érdemelte ki a város a Civitas fidelissima, a leghűségesebb város címet, mellel a ma élő nemzedék háláját is jogosan vívta ki.

Bánó Attila felügyelőbizottsági elnök beszámolójában megállapította, hogy az egyesület a lapszabályával összhangban, törvényesen működik. Béres Attila etikai bizottság elnökeként megerősítette beszámolójában, hogy konkrét etikai vétséghez kapcsolódó intézkedésről nem kell beszámolnia, ugyanakkor javasolta a PRÚSZ működésének 17 éves tapasztalatai alapján az alapszabály általános és az Alapszabály konkrét áttekintését. Dr. Prőhle Péter hozzászólásában konkrét elképzeléseket ismertetett a PRÚSZ jövőbeli működésének irányával, súlypontjaival kapcsolatban. Dr. Bóna Zoltán titkár azt indítványozta, hogy a tagok a működés javításával kapcsolatos javaslataikat közvetlenül az elnökségnek küldjék meg, ahol az alapszabály módosítására vonatkozó elképzeléseket megtárgyalják és jóváhagyásra a következő közgyűlés elé terjesztik.

Dr. Zsugyel János – a prusz.hu internetes honlap és a facebook-profil gondozójaként – arra hívta fel a figyelmet, hogy a személyes kapcsolattartás lehetőségeinek gyérülése miatt fokozott figyelmet kell kapnia a tagok közötti virtuális kapcsolattartásnak. Kérte a tagtársakat, hogy újságírói működésük keretében megszülető, közérdeklődésre számító aklkotásaikat publikálásra küldjék meg jzsugyel@lutheran.hu e-mail címére. A beküldött alkotások nemcsak a PRÚSZ honlapján, hanem facebook-oldalán is feltöltésre kerülnek. A facebook-oldalon jelenleg mintegy 300 személy érhető el, akik jelentős része nem aktív PRÚSZ-tag, hanem az egyesület tevékenysége iránt érdeklődő személy. Ezek tájékoztatása tevékenységünkről kiemelten fontos annak érdekében, hogy a közvélemény hiteles forrásból értesüljön az egyesület és tagjainak véleményformáló tevékenységéről.

A közgyűlés lezárását követően a tagság közös vacsora mellett maradt együtt a Budapest Jazz Club kellemes környezetet biztosító helyszínén.

Dr. Bóna Zoltán

Titkár