Egyéb / Események

Nagyváradon ülésezett a Magyar Bibliatársulat Alapítvány kuratóriuma

A 360 éves Váradi Biblia ünneplésébe a helyszínen kapcsolódott be a budapesti székhelyű Magyar Bibliatársulat Alapítvány. A protestáns bibliafordítást használó 12 magyarországi felekezet által 72 éve alapított szervezet kuratóriumának egész napos ülését a nagyváradi vár épületében szombaton tartották. A pénteken érkezett kurátorok megtekintették a vár 1660. évi ostromát és a Váradi Biblia történetét feldolgozó misztériumjátékot. A kuratóriumi ülés szombat reggel nyitó áhítattal kezdődött, melyet a vendéglátó Királyhágómelléki Református Egyházkerület nevében Forró László püspökhelyettes tartott. Ezután került sor az idén elkészült – eredetileg 1908-ban kiadott – Károli Biblia mai helyesírás szerint revideált kiadványának bemutatására. Bár a nyomdai nehézségek miatt a könyvre még néhány hetet várni kell, a Károli Biblia revideált szövege az interneten jelenleg is bárki számára hozzáférhető. A Károli Biblia (KBXXI) és a 2014-ben elkészült Revideált Új Fordítású Biblia (RÚF) szövege részletes szövegmagyarázattal és egyéb kiegészítő olvasmányokkal 

abibliamindenkie.hu 

honlapon található meg.

A délutáni kuratóriumi ülésen online konferenciát tartottak a partner Romániai Bibliatársulat részvételével. Gáncs Péter püspök alapítványi elnök, illetve dr. Pecsuk Ottó titkár, beszámoltak az alapítvány által végzett  bibliafordítási és -terjesztési tevékenységről, míg a Romániai Bibliatársaság elnöke Daniel Zikeli evangélikus püspök és főtitkára Emilia Iorgandopol a romániai szervezet tevékenységéről adtak tájékoztatást. Dr. Zsugyel János, az alapítvány pénzügyi gondnoka tömören ismertette a Váradi Biblia elkészültének előzményeit, valamint I. Rákóczi György fejedelem szerepét az első román nyelvű újszövetség 1648. évi kiadásában.