Egyéb / Események

Pünkösd vasárnap tették le a piliscsabai új evangélikus templom alapkövét

Pünkösd vasárnap – egyházi és világi méltóságok jelenlétében – tették le a piliscsabai új evangélikus templom alapkövét. Az új templom építését a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) önköltségi vállalása és a hívek adományai mellett Magyarország Kormánya, valamint a Bajorországi Evangélikus Egyház támogatja.

A Piliscsabai Evangélikus Egyházközség a Béthel Evangélikus Missziói Otthon területén található, eredetileg Baden-Württembergből származó fatemplomot gombafertőzés érte, ami helyrehozhatatlan károkat okozott.

Az országos missziói központ területén álló teljes épületegyüttes felújítására a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) felkérésére az utóbbi években elkészült egy koncepcióterv Krizsán András DLA Ybl-díjas építész, a MEE Építési és Ingatlanügyi Bizottsága tagjának elképzelései alapján. A jelenlegi templom szerkezeti sérülése miatt e tervből elsőként az új templom és közösségi tér valósulhat meg, a tervek szerint 2022-re.

Az ünnepi alkalom istentisztelettel kezdődött, amelyen Dr. Fabiny Tamás, a MEE elnök-püspöke, Keczkó Pál, a Budai Evangélikus Egyházmegye esperese és Kézdy Péter, a Piliscsabai Evangélikus Egyházközség lelkésze végeztek.

Az ünnepi liturgiát követően Prőhle Gergely, a MEE országos felügyelője köszöntötte az egybegyűlteket. Többek között elmondta, hogy a jelenlegi templom Bolla Árpád evangélikus lelkész áldozatos munkája által kerülhetett Piliscsabára, egy olyan időben, amikor a németek egy nagyobb templomot építettek. Most azonban azért kerül hozzánk egy orgona Németországból, mert sajnos kiürültek a templomok, lebontják őket, s így kerülnek az orgonák más helyekre. Az új templom építésében benne van a gyülekezet, az egész piliscsabai közösség bizakodása. A keresztény közösség megerősödése reménység szerint az egész nemzetet áthatja.

Az alkalmat Krizsán András Ybl-díjas építész, a templom tervezője és Mocsáry Dezső, a gyülekezet felügyelője beszéde követte. Fürjes Zoltán a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság helyettes-államtitkára kiemelte, hogy kegyelmi időszakot élünk ma Magyarországon, ahol nem lebontják, hanem felújítják a templomokat, ahol a templomok nem csupán műemléki célokat szolgálnak, hanem a bennük élő gyülekezetek gyarapodását szolgálják. Csenger-Zalán Zsolt Pest megye 2. sz. választókerületének országgyűlési képviselője örömmel tekintett vissza az elmúlt évekre, hiszen a választókerületben számos egyházi beruházás történt, Farkas András, Piliscsaba polgármestere pedig az összefogást emelte ki.

Az új templom helyszínén Fabiny Tamás püspök, Gáncs Péter nyugalmazott püspök, Keczkó Pál esperes, Kézdy Péter és Szilák-Túri Krisztina lelkészek szolgálatával áldották meg az alapkövet, amelyben elhelyezték az alapító okiratot, valamint különböző emléktárgyakat.

A készülő 330 m2-es alapterületű épület nem csupán szakrális, hitéleti alkalmak színteréül szolgál majd, hanem kulturális és közösségi események tartására, befogadására is alkalmas lesz. A templomtér mellett két terem, teakonyha és mellékhelyiségek szolgálják majd ki nem csupán az evangélikus gyülekezet, hanem a város lakóit is, ezzel fontos új helyszínt teremtve Piliscsaba életében.

A missziói központ területén álló további épületek (két szálláshely és egy étkező-konyhaépület) felújításával kapcsolatban jelenleg folynak az egyeztetések.

A beruházás összköltsége 345.110.648.- Forint. Az új templom építését a MEE önköltségi vállalása és a hívek adományai mellett külső források teszik lehetővé. Utóbbi 70%-át a MEE és Magyarország Kormánya közötti megállapodás alapján a Közösségi terek felújítása, gyülekezeti terek megújítása települések népességmegtartó erejének növelése érdekében elnevezésű program adja, 30%-ban pedig az élő testvéregyházi kapcsolat révén a Bajorországi Evangélikus Egyház támogatja.