Egyéb / PRÚSZ

Nyilatkozat vallási jelképekről

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus
Tanácsa (MEÖT) a felsorolt vallási vezetőkkel az alábbi közös
nyilatkozatot adja ki.

Nyilatkozat

Vallási közösségek vezetőiként tiltakozásunkat fejezzük ki a
vallási jelképek, szentségek és szent helyek meggyalázása,
kigúnyolása ellen.

Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT)
Steinbach József református püspök, elnök
Dr. Fischl Vilmos főtitkár

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK)
Dr. Veres András katolikus püspök, elnök

Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ)
Heisler András elnök

Egységes Magyar Izraelita Hitközség (EMIH)
Győrfi László választmányi elnök

Magyarországi Muszlimok Egyháza
Sulok Zoltán Szabolcs elnök

Dr. Fischl Vilmos
főtitkár