Egyéb

“… hogy mindnyájan egyek legyetek” (Jn 17,21)

Kedves Testvérem!
A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) Ifjúsági
Bizottsága és Teológia és Keresztyén Egység Bizottsága évről
évre megrendezi a PIKNIK – Ökumenikus Ifjúsági Estet, amely idén
szeptember 16-án szerdán 18:00 órától 21:00 óráig lesz a
MEÖT-székházban (1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 3.)
Program:
o  18:00-18:30 MIX Zenekar
o  18:30-19:00 Igehirdetés
o  19:00-19:30 MKK Zenekar
o  19:30-20:00 1RE Band
o  20:00 Szeretetvendégség
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Ifjúsági Bizottsága és
Teológia és Keresztyén Egység Bizottsága szeretettel vár minden
érdeklődőt erre a napra.
18 órától igét hirdet: Dr. Khaled A. László metodista
szuperintendens
Az igei mottó: _”…hogy mindnyájan egyek legyenek…, hogy elhiggye a
világ, hogy te küldtél el engem” _(Jn 17,21)
Testvéri köszöntéssel:
Dr. Fischl Vilmos
főtitkár