Egyéb

Trianon és a magyar protestáns sajtó

Száz évvel ezelőtt szomorú pünkösdje volt a megcsonkított ország magyar népének június 4-e, a kikényszerített békediktátum aláírásának napja. A haza képviselői hiába harsogták bele Trianon égbekiáltó igazságtalanságát a világ süket lelkiismeretébe, hogy a diktátum az egész művelt emberiség szégyene fog maradni mindaddig, míg meg nem fogják változtatni azok a népek, amelyeknek rokonszenve vagy ellenszenve dönt magyar nemzetünk jelene és jövője felett. Mindannyiunk érdeke ma is, hogy a hit és a keresztyén erkölcs gránittalapzatán épüljön az embertársaink javát szolgáló politika, és a politikai élet megnemesítéséhez az út az evangéliumi igazságok érvényesítésén át vezessen. A történelmi emléknap centenáriumi évfordulója ihlette Béres László Attila írását.

Béres László Attila: Trianon