Egyéb

Erős vár a nyelv – Jakab István-díj

elnevezéssel 2015-ben létrejött alapítvány kuratóriuma meghirdeti 2019/2020-as évre vonatkozó felhívását, melyre a komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Karának teológus szakos, illetve a Sárospataki Református Teológiai Akadémia teológus és lelkész szakos hallgatói jelentkezhetnek.

Az alapítvány célja, hogy évente „Erős vár a nyelv” feliratú éremmel és díjban részesítse azokat a teológus (ill. lelkész) szakos hallgatókat, akik önálló prédikációírásban és a magyar nyelv tiszta, szabatos és stílusos használatában kiemelkedően teljesítenek.

Az érme Jakab István nyelvész emlékét idézi, aki élete munkásságával segítette anyanyelvünk tisztaságának megőrzését és helyes használatával magyarságtudatunk erősítését, és a nagyobb nyilvánosság előtt megszólalók (pedagógusok, lelkészek, újságírók, stb.) közérthető, választékosabb, egyedi nyelvhasználatának kialakítását.

A díjazottak eredményességéről az alapítvány kuratóriuma dönt.

  1. díj – 250 EUR;
  2. díj – 150 EUR;
  3. díj – 100 EUR.

A pályázatra írott  –  minimum 4 A4-es oldalas  –  szöveg leadásának határideje 2020. május 31.

A beérkezett pályamunkákat június közepéig bírálja el a szakértői bizottság.

A díjak az intézményi tanévzáró és diplomaosztó ünnepségek keretében kerülnek átadásra.

Komárom  –  Sárospatak, 2020 február

Az alapítvány kuratóriuma