Egyéb

PRÚSZ elnökségi ülés 2020. január 27.

Elnöki köszöntő és a 134. zsoltár eléneklése után a Szövetség elnöke beszámolt dr. Szabó István református püspöknél tett látogatásáról. A találkozón, nyilvánvalóan a PRÚSZ és a Református Egyház együttműködési lehetőségei kerületek napirendre. Egyebek mellett az egyetemi és gyülekezeti ifjúsággal, a Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvánnyal, a helyi egyházi lapok szerkesztőivel való szorosabb együttműködés. Továbbá a májusban megrendezésre kerülő Egységzsinaton való PRÚSZ részvétel, kommunikációs képzések szervezése etc. Természetesen szóba került a Nagyváradra tervezett PRÚSZ konferencia, amely tematikájában a Trianon-centenáriumhoz és a Nemzeti Egység évéhez kötődik, s amelynek főtémája a média szerepe a kultúra és az információ hordozásában, valamint közösségteremtő szerepe a kárpát-medencei magyarság körében az elmúlt száz esztendőben. E programot a püspök támogatásáról biztosította.

Az elnökség elismeréssel nyugtázta a Szövetség alelnökének megnyilatkozását a Hír TV „Magyarország Élőben” című műsorában, a „168 órában” megjelent, a miskolci kórház igazgatóját érintő „fake-news”-zal kapcsolatban. Az alelnök szavainak lényege a bocsánatkérés szükségessége az újságíró részéről és a pártpolitikai érdekeken való felülemelkedése a sajtó részéről volt.

A PRÚSZ adventi vacsorájának értékelése során az elnökség tiszteletteljes megelégedettséggel szólt a Rát Mátyás díjasok részvételéről, megszólalásairól, külön kiemelve Novotny Zoltán, tiszteletbeli elnök visszatekintését az elmúlt 15 esztendőre. Reménységünk szerint az ünnepi beszédet teljes terjedelmében közre tudjuk adni a közeljövőben. Az elnökség egybehangzó elismeréssel emlékezett vissza Lázár Csaba és Négyessy Katalin zenés irodalmi műsorára az Ady centenárium kapcsán. Az idei vacsoráról elnökség a későbbiekben fog dönteni.

Az ez évi programok sorában az elnökség megerősítette egy pódium beszélgetés tervét Kovács Ákos énekessel a Károli Gáspár Egyetemen, lehetőség szerint márciusban. A PRÚSZ évi rendes Közgyűlését március 18-án, szerdán délután 17 órakor tartja a MEÖT tanácstermében. Döntés született arról is, hogy a Közgyűlésnek legyen tematikus része is, meghívott előadóval az aktuális/szükségszerű munka elvégzése mellett. Szeptember 18-20-ra tervezi az elnökség a szokásos Médiaműhelyt, lehetőség szerint Balatonszárszóra vagy Balatonföldvárra. Ennek témáját az elnökség később határozza meg.

Külön napirendben foglalkozott az elnökség a már említett Nagyváradra tervezett konferenciával. Az elnök ezzel kapcsolatban beszámolt Demeter Szilárd miniszteri biztossal folytatott beszélgetéséről, akinek a hozzájárulása kapcsán nem csak a Partiumi Keresztény Egyetem, hanem az Erdélyi Média Tér Egyesület és a Partiumi Magyar Művelődési Céh is támogató szervezőként említhető. A program végelegesítése, az előadók felkérése folyamatban van.

A pénzügyekről szóló napirendnél az elnökség tájékoztatást kapott a benyújtott pályázatokról, támogatási kérelmekről, amelyek jó reménységet sugallnak.

Az egyebek napirendnél a PRÚSZ soraiba egyhangú szavazással felvételt nyert Sellyei-Oszvald Júlia.

Az elnökség következő ülésére február 24-én 16 órakor kerül sor.

 

Dr. Bóna Zoltán a PRÚSZ titkára