Egyéb

A Magyarországi Evangélikus Egyház sajtótájékoztatója az Úrvacsora évéről

Az úrvacsora évének programjairól, társadalmi jelentőségéről Fabiny Tamás, a MEE elnök-püspöke és dr. Hafenscher Károly, a zsinat lelkészi elnöke tartanak sajtótájékoztatót

2020. január 7-én (kedden) 14 órakor

az evangélikus egyház székházának kápolnájában
(1085 Budapest, Üllői út 24., bejárat a Szentkirályi utcai oldalon).

Vendég: Gryllus Dániel előadóművész, aki az úrvacsora évének himnuszát – Lackfi János versére – szerezte.

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2020-at az úrvacsora évének nyilvánítja. A magyarországi evangélikusok ezzel a nyilvános hitvallással a tágabb közösséget, a társadalmat is megszólítják, hirdetve a sok gondtól, személyes és közösségi válságoktól szenvedő embereknek a Megváltás örömhírét, evangéliumát. Az úrvacsora („communio”) közösséget jelent, mindenekelőtt Krisztussal és egyben a keresztény hitben Őt követőkkel.

A tematikus év kiemelt céljai:

  • közösségépítés, amely egy individualizálódó és atomizálódó világban kiemelt feladat,
  • a kereszténység belső egységének erősítése,
  • az egyetemes kultúra és a magyar keresztény kultúra értékes emlékeinek felmutatása,
  • valamint az elfáradt európai kereszténység megújulásának elősegítése.

A sajtótájékoztatót Kézdi Beáta, az Evangélikus Élet felelős szerkesztője vezeti.
Az úrvacsora évéről további információt itt olvashat: www. evangelikus.hu.

Kérjük, részvételi szándékát január 6-án 18 óráig szíveskedjen jelezni a kezdi.beata@lutheran.hu e-mail címen!

Interjúegyeztetés, további sajtóinformációk: +36-20-379-3130, kezdi.beata@lutheran.hu.