Egyéb

PRÚSZ elnökségi ülés – 2019. december

Az elnökség egyetért abban, hogy a révkomáromi Média Műhely bár viszonylag szerény részvétellel, de magas informatív és tartalmi értéket hordozva valósult meg. Célját betöltötte, nevezetesen, hogy további ismereteket szerezzünk a határon túli, elektronikus médiumokat illetően. Gyenge pontként említhetjük a felvidéki magyar rádió képviselőjének távolmaradását. A találkozó megerősítette annak szükségességét is, hogy a határon túli kollégákkal is helyénvaló lenne tagsági viszonyban is folyamatosan kapcsolatot tartani.

Az elnökség megerősíti a szokásos Adventi Vacsora tervezésének tényét és köszönetet mond a szervezés időarányos jó állapotáért. A programra, amely egyben a PRÚSZ 15 éves születésnapja, meghívást nyernek a Rát Mátyás díjasok és természetesen minden PRÚSZ tag a hozzátartozójával együtt. A spirituális és kulturális táplálékot – áhítat, elnöki köszöntő, tb. elnöki visszaemlékezés, előadás a protestáns újságírásról, a korábbi díjazottak megszólalásai, zenés irodalmi program Adyról – tisztes vacsora követi. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A révkomáromi Műhelyen, az általános célon túl, a konkrét célkitűzés is természetesen előrehaladt, nevezetesen, hogy a Trianon Centenárium kapcsán egy konferenciát rendeznénk, lehetőség szerint Erdélyben, Partiumban vagy esetleg mindkét helyen. A kolozsvári résztvevő kollégánk lelkesen támogatta a gondolatot. Természetesen sok minden függ attól, hogy hogyan alakul a közhangulat ez ügyben akár az egyházi, akár a világi megemlékezések terén. A mi megemlékezésünk természetesen kifejezetten szakmai, tehát nem a trianoni döntést analizálja, sőt még csak nem is annak végrehajtását a különböző korszakokban és országokban, hanem sokkal inkább azt, hogy az elmúlt száz év alatt az adott lehetőségekhez képest a magyar nyelvű média hogyan szolgálta a magyarságot a határokon túl és a határokat átívelően. Az elnökség egyetért abban, hogy a program tartalmára kell koncentrálni. A mondanivalónkat kell artikulálni, ehhez természetesen a megfelelő személyeket megtalálni. S hogy ezt hol és milyen formában, kivel/kikkel együttműködésben vagy önállóan tudjuk megvalósítani, azt később fogjuk eldönteni. Erre a programra pályázatot nyújtottunk be, amelynek a befogadásáról, illetve továbbításáról kaptunk visszajelzést. A titkár vállalja, hogy mindkét egyházkerülettel, illetve a megfelelő intézményeikkel, pl. Partiumi Keresztény Egyetem, és szükség szerint más, pl. felvidéki vagy délvidéki kerületekkel és/vagy intézményekkel tartja a kapcsolatot. Természetesen az elnökség tagjai általában is figyelemmel és felelősséggel vesznek részt a további tervezésben, szervezésben.

Az elnökség a következő javaslatokat teszi a 2020-as esztendő programjaira:

  • a Közgyűlésünkre március második felében kerüljön sor;
  • a Trianon Konferenciára májusban;
  • a Média Műhelyre ősszel;
  • egy Pódium Beszélgetésre Kovács Ákossal pedig februárban.

Ez utóbbi programot az elnök vetette föl annak érdekében, hogy például a Károli Egyetem kommunikációt tanuló hallgatói között népszerűsítsük Szövetségünket.

Az elnökség döntött három tagfelvételről, beszélt a régi tagok tagságának megújításáról. Sajnálatos módon az elnökségnek foglalkozni kellett az amúgy is szimbolikus tagdíjak és a valós költséget kisebb hányadában fedező program-hozzájárulások befizetési készségének a javításáról is.

Az elnökség minden kedves Olvasónak áldott Adventet, Karácsonyt és új esztendőt kíván azzal a reménységgel, hogy sokuknak mindezt az Adventi Vacsorán személyesen is kifejezheti.

Dr. Bóna Zoltán a PRÚSZ titkára