Egyéb

Beszámoló a 2019. évi Révkomáromban megrendezett Médiaműhelyről

📷 Kiss Gábor

Kiért szól a harang?

Gazdag informatív tartalommal, kollegiális informális hangulatban zajlott a PRÚSZ ez évi Médiaműhelye a révkomáromi Pro Selye Universitatis Alapítvány központjában, az utolsó októberi hétvégén.

A nyitó áhítaton Jakab apostol levelének  3,13–17 versei alapján a PRÚSZ titkára, dr. Bóna Zoltán arra hívta föl a figyelmet, hogy az evangéliumi, protestáns kommunikátorok kommunikációjának éppen az lehet a sajátossága, hogy minden horizontális üzenet a „fölülről való bölcsesség”, tehát a kijelentés, Isten vertikális kommunikációjának tudatában és annak mérlegén nyeri el minőségét. Ez lesz a garancia arra, hogy ez a sajtótevékenység nem a „viszályt és részrehajlást”, hanem az igazi békességet szolgálja.

A Selye János Egyetem és a házigazda Alapítvány nevében dr. Lévai Attila, a hittudományi kar dékánja köszöntötte a jelenlévőket, és rövid előadásban fölhívta a figyelmet a kommunikáció minőségének és a kommunikátorok felelősségének fontosságára.

A PRÚSZ elnöke, Nagy Katalin megnyitójában emlékeztetett arra az elnökségi javaslatra, hogy a centenárium kapcsán megfontolandó lenne egy nagyobb szabású konferencia megszervezése, arra fókuszálva, hogy a média, azon belül az egyházi/protestáns média hogyan szolgálta, szolgálja a Kárpát-medence magyarságának összetartozását a szétszakítottságban. E tekintetben e műhely szerepe, legalábbis részben, e gondolat mélyebb megfontolása is lehetne.

„Milyen médiumokat hallgatnak, néznek a Kárpát-medencében” címmel Apró István kutató a Médiatudományi Intézet elmúlt évtizedben elért eredményeibe adott bepillantást.

A „külhoni” területek képviselete az alábbiak szerint valósult meg. Felvidék: Kálvinista Szemle – Fritz Beke Éva; Kárpátalja: Pulzus Rádió – Barta Miklós, TV21 – Nyíri-Iváncsik Katalin, Iváncsik Attila; Erdély: Agnus Rádió – Kiss Gábor; Vajdaság: Pannon Rádió – Maráci Barabás Mónika.

A médiumok képviselőivel a bevezetőben Jónás István, a Duna Médiaszolgáltató NZRt főtanácsadója beszélgetett, majd a résztvevők bekapcsolódásával kialakult eszmecsere adott betekintést a képviselt külhoni médiumok szolgálatába.

Esti programként Faggyas Sándor lapszerkesztő mutatta be a a szerkesztésében készült, immáron három kötetes “Protestáns hősök” című művet, amelyből Lázár Csaba színművész olvasott részleteket.

A vasárnap reggeli fórum keretében került terítékre a jövő évi program, amely iránt nemcsak érdeklődést mutattak a résztvevők, hanem konkrét javaslatok is elhangzottak. E javaslatok megtárgyalását az elnökség napirendjére tűzi.

A PRÚSZ ez évi Médiaműhelye a révkomáromi református ünnepi istentiszteleten való részvétellel zárult.

📷 Kiss Gábor
📷 Kiss Gábor
📷 Kiss Gábor
📷 Kiss Gábor
📷 Kiss Gábor
📷 Kiss Gábor
📷 Kiss Gábor
📷 Kiss Gábor
📷 Kiss Gábor
📷 Kiss Gábor
📷 Kiss Gábor
📷 Kiss Gábor