Egyéb

Megjelent a Theológiai Szemle 2019/3 száma

Ízelítőnek álljon itt dr. Bóna Zoltán főszerkesztő – aktualitást sem nélkülöző – jegyzetének bevezető gondolata:

“A gender témakör

évszázados diskurzusa a kultúráknak, társadalmaknak és egyházaknak, bár legtöbbször nem nevezték így. Szekuláris, felekezeti és ökumenikus nemzetközi szervezetek, valamint nemzeti kormányok és egyházak ágendáján gyakran találkozunk bioetikai, azon belül szexuál-etikai kérdésekkel, így a gender-mainstreaming szabályozás mindennapi és rendkívüli megjelenéseivel.”

A friss lapszám néhány cikkének magyar és angol nyelvű összefoglalói és a tartalomjegyzék itt olvashatók:

Theológiai Szemle 2019/3 szám – ismertető