Egyéb

Jubileumi tagtoborzó

Megalakulásának 15. évfordulója alkalmából a Protestáns Újságírók Szövetsége tagdíjfizetési amnesztiát hirdet azon tagjai számára, akik tagságukat ilyen-olyan okból feladni vagy megszakítani kényszerültek.
Az akció nem példa nélküli, a közelmúltban több egyesület, testvérszervezet elnöksége szánta el magát hasonló lépésre, felhívásukban többé-kevésbé azonos megfogalmazással fordulva a látókörükből kikerült tagjaikhoz.
Az utóbbi időben – bizonyára egyszerű feledékenységből – számos egykori tagtársunk maradt el akár több évi PRÚSZ-tagsági díj befizetésével. Az így felgyülemlett tagdíjhátralék sok kollégám számára ma már a legjobb indulattal sem kezelhető. Ezért a Prúsz elnöksége 2019. szeptember 2-án tartott ülésén szélesre tárta kapuját a visszakívánkozók előtt, és egyszeri szolidaritási akciót hirdet nem titkolva, hogy örömmel köszöntené újra soraiban mindazokat a kollégákat, akik valamikor aktív tagok voltak.
Ennek jegyében a 2019-es, jubileumi évben visszajelentkezők a felhalmozott tagdíjtartozásuk kiegyenlítése nélkül, tagsági szándékuk egyszerű írásos bejelentésével, eredeti igazolványszámuk megadásával és a státuszuknak megfelelő – aktív, nyugdíjas, pártoló – tagdíj teljes összegének befizetésével ismét szövetségünk teljes jogú tagjaivá válhatnak.
Az éves tagdíj – rendes tagoknak 5000 forint – ez évi befizetésével nem csak az idei esztendőre, de a 2020. évre is megkapják az érvényesítő matricát. Ez a – reményeink szerint minden érintett számára kedvezőnek ítélt – jubileumi akció egyszeri és csak a megadott határidőn belül, azaz 2019-es év végéig érvényes.
Szövetségünk természetesen örömmel fogadja az újonnan belépni szándékozókat is. Az éves tagdíj idei befizetésével újságíró-igazolványukhoz már most megkapják ők is a 2020. évre szóló érvényességet is.
Akinek már nincs meg az újságíró-igazolványuk, azok azt ismételten igényelhetik. Új igazolvány azonban csak egy jpg-formátumban megküldött igazolványkép birtokában készíthető és a plasztikkártya 5000 forint + áfa költsége az igénylőt terheli. A 2019/2020. évi tagdíj befizethető átutalással a bankszámlaszámra. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: tagdíj, vagy/és sajtóigazolvány.
Remélve, hogy e meghívó, újrahívó sorok számos régi-új tagot megérintenek a PRÚSZ elnöksége nevében is küldöm szeretetteljes köszöntésem:
Nagy Katalin elnök s.k.