Egyéb

Nagy Katalin váltja Novotny Zoltánt a Prúsz elnöki tisztségében

Tisztújító közgyűlést tartott április 3-án a Protestáns Újságírók Szövetsége (Prúsz). A
szervezet székhelyén, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa budapesti
központjának emeleti tárgyalójában mintegy harmincan gyűltek össze, hogy éljenek a Prúsz
alapszabályában is előírt törvényi kötelezettség gyakorlásának lehetőségével. A leköszönt
elnökséget vezető Novotny Zoltán helyére a jelenlévők ismét egy ismert rádiós személyiséget, a
2012-ben Rát Mátyás-díjjal is kitüntetett Nagy Katalint választották meg a szövetség új
elnökének.

Az új elnök, Nagy Katalin, mellett Bóna Zoltán titkár

A Magyarországi Református, Evangélikus, Baptista, illetve Metodista Egyház támogatásával
tizenöt éve létrehozott szervezet elnöki tisztét a kezdetek óta Novotny Zoltán rádiós műsorvezető
töltötte be. A héttagú elnökségen belül munkáját az utóbbi két ciklusban főként a nyomtatott
sajtóban munkálkodó szerkesztő-újságírók segítették: alelnökként Faggyas Sándor, titkárként pedig
T. Pintér Károly. Miután a leköszönő elnökség tagjai közül – betöltött tisztségére – senki sem
kívánta újra jelöltetni magát, egy háromfős bizottság kapott megbízást arra, hogy (az általuk
alkalmasnak vélt potenciális jelöltekkel való előzetes konzultáció után) javaslatot tegyen az új
vezetőség személyi összetételére, beleértve a felügyelőbizottság és az etikai bizottság tagjait.

Természetesen magán a közgyűlésen is lett volna lehetőség újabb személy(ek) jelölésére,
ezzel azonban senki sem kívánt élni. Tekintettel arra, hogy a jelölőbizottság minden posztra több
személyt is jelölt (összességében pedig többeket, mint ahányan a héttagú elnökségben
„elférnének”), a titkos voksolás procedúrája így is szerfelett időigényesnek bizonyult. Hogy
ugyanakkor ez idő alatt sem hagyta el senki a termet, az nem utolsósorban a szavazatszámlálás
idejére meghívott előadóknak volt köszönhető. A börtönmisszióban is aktív rádiós újságíró, Takács
Ferenc a börtönben megtért korábbi bűnözőt, Száva Lajost hívta el bizonyságtételre a protestáns
újságírók körébe…

Száva Lajos bizonyságtétele

Mint a szövetség minden alkalmán, a tisztújító közgyűlés legelején is Krisztusra mutató
gondolatokkal indult az együttlét. A nyitóáhítatot ezúttal a házigazda intézménynek, a
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának a főtitkára, dr. Fischl Vilmos tartotta. A szintén
Prúsz-tag evangélikus lelkész a böjt valódi értelmére irányította a figyelmet.

Elnöki beszámolójában Novotny Zoltán nemcsak az elmúlt esztendőre, illetőleg a legutóbbi
elnöki ciklus öt évére tekintett vissza, hanem – a jubileum okán – a másfél évtizede működő
szövetség történetének egészére is. És nemcsak visszavonulását indokolta meg röviden, de felfedte
azokat a biblikus ösztönzőket is, amelyek annak idején az elnöki tiszt elvállalására, majd e szolgálat
tovább vállalására bírták. Bizonyságául annak, hogy a Protestáns Újságírók Szövetségét
szívügyének tekinti, a nyugdíjazása óta is aktív sportújságíró ígéretet tett arra, hogy – erejéhez
mérten – változatlanul kész segíteni a szövetség munkáját.

A Prúsz nem túl rózsás anyagi helyzetéről is tájékoztató elnöki beszámoló számadatait a
felügyelőbizottság nevében Bánó Attila elnök hitelesítette, míg a konkrét ügyekben vizsgálódásra
az elmúlt évben sem kényszerült etikai bizottság jelentését dr. Kádár Zsolttól fogadták el egyhangúlag
a jelenlévők.

Kádár Zsolt etikai bizottsági beszámolóját tartja

A jelölőbizottság előkészítő munkájáról annak elnöke, Béres Attila adott tájékoztatást, a
több körben zajlott szavazási procedúrát a jelöltséget semmilyen posztra nem vállaló korábbi
elnökségi tag, Kiss Sándor vezényelte le. A szintén Rát Mátyás-díjas újságíró elsőként azt az
alapszabályban nem szereplő, ám „vastapssal megszavazott” javaslatot terjesztette elő, hogy a
szövetség tiszteletbeli elnökként foglalkoztassa tovább a társadalmi munkában ellátott tisztségében
példás odaadással helytállt korábbi elnököt.

Novotny Zoltán – immár tiszteletbeli elnökként – olvasta fel a helyére jelöltek sorából
visszalépő dr. Hafenscher Károly evangélikus lelkésznek, az Evangélikus Hittudományi Egyetem
Gyakorlati Teológiai Tanszéke vezetőjének a levelét, aki sokirányú elfoglaltságára hivatkozva kérte tagtársai megértését az egyébiránt általa is rendkívül fontosnak tartott szövetségi munka vezetésére
való megtisztelő jelölés visszamondása miatt.

A tisztújító közgyűlés résztvevői

Míg az utóbbi két ciklusban evangélikus elnöke, református alelnöke és evangélikus titkára
volt a Protestáns Újságírók Szövetségének, addig az elkövetkezendő öt évben kálvinista páros áll a
szervezet élén. A 2019. évi tisztújító közgyűlés a Prúsz elnökének Nagy Katalin rádiós
műsorvezető-riportert, a Vasárnapi újság főszerkesztőjét, titkárának pedig dr. Bóna Zoltán
református lelkészt, a Theologiai Szemle főszerkesztőjét választotta.

A korábbi vezetőségből nemcsak a Magyar Hírlap és az Evangélikus Élet szerkesztője maradt tagja a hétfős grémiumnak Faggyas Sándor, illetőleg az alelnöknek választott T. Pintér Károly személyében, hanem a Magyarországi Metodista Egyház folyóiratának korábbi főszerkesztője, dr. Lakatos Judit is. A Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiumának főtitkára, dr. Kádár Zsolt nyugalmazott református esperes mellett – új tagként – a „baptista színt” Bödös Eszter, a Magyar Evangéliumi Rádió munkatársa képviseli a Protestáns Újságírók Szövetségének vezetőségében.

A Felügyelő Bizottságba Bánó Attilát és Nagy Imrét, az Etikai Bizottság vezetőjének pedig Béres László Attilát választotta meg a közgyűlés.

E. É.