Egyéb

Rendkívüli PRÚSZ közgyűlés – Módosult az alapszabály

Novotny Zoltán a közgyűlést vezeti (Fotó: Kalocsai Richárd)
Novotny Zoltán a közgyűlést vezeti (Fotó: Kalocsai Richárd)

Elfogadta a szervezet alapszabályának módosításait a Protestáns Újságírók Szövetsége (Prúsz) rendkívüli közgyűlése december 10-én a budapesti Vidám étteremben. A pontosításokra a civil törvény változása miatt volt szükség.

Az alapszabály 4.6 pontja kiegészült a tagdíjfizetés elmulasztása esetén követendő eljárással, amely szerint a tagot igazolható módon fel kell szólítani a tagdíjfizetésre és a befizetés elmulasztásának jogkövetkezményeire.

 Az alapszabály 5/A pontja így módosult: „A szövetség döntéshozó szerve a közgyűlés.”

 A rendkívüli közgyűlés összehívásának esetei közé bekerültek a Ptk. 3:81. paragrafusban foglaltak is.

 A közgyűlés határozatképességére vonatkozó rendelkezések így módosultak: „A közgyűlés határozatképes, ha szavazati joggal rendelkező tagjainak 50%-a + egy személy megjelent.”

 A szövetség jogutód nélküli megszűnése esetén a szövetség vagyona a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Szövetségére száll.

 Az alapszabály rögzíti a szavazati jog gyakorlásának feltételeit a Ptk. 3:18. paragrafusának második bekezdésében és a 3:19. paragrafusa első és második bekezdésében foglaltak szerint.

 Az alapszabály rögzíti a Ptk. 3:75. paragrafusában foglaltakat.

A közgyűlés után a Prúsz adventi vacsorájára került sor, amelynek keretében a tagságból többen is bemutatták 2014-ben megjelent munkáikat..