Egyéb / Rát Mátyás-díj

Reformációi gálaest – Petrőczi Éva kapta idén a Rát Mátyás díjat

Az egyházaknak a határtalan krisztusi szeretetből fakadó nyitottságra, ugyanakkor szelíd határozottságra van szükségük a 21. században a hiteles szolgálathoz – hangsúlyozta Steinbach József püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) elnöke október 19-én az Uránia Nemzeti Filmszínházban tartott reformációi gálaesten. Az eseményen átadták a Protestáns Újságírók Szövetsége Rát Mátyás-díját is, ezt idén Petrőczi Éva kapta meg.

 

„Én és az én házam népe az Urat szolgáljuk” – idézte Steinbach József református püspök Józsué szavait (Józs 24,15) köszöntőjében. A MEÖT-elnök az ószövetségi igéhez fűződően elmondta: Isten Igéje nyitott, felszabadító evangélium, amely az életöröm ajándékával gazdagít minket; ugyanakkor a lényegi kérdésekben, mint az élet és a halál, a jó és a rossz, az idegen istenek és az élő Isten dolgában határozott döntésre hív minket. Az egyházi vezető úgy véli, a 21. századi egyház számára éppen ez a kihívás: miként lehet a határtalan krisztusi szeretet nyitottságának megtestesítője, de ugyanakkor a lényegi kérdésekben szelíden határozott. Steinbach József szerint Józsuéhoz hasonlóan halaszthatatlan, egyértelmű és példamutató döntést kell hoznunk, ugyanakkor tudnunk kell, hogy Isten előbb szeretetett minket, ő már döntött mellettünk, és ezt Krisztus áldozatában közölte velünk. – Ez a bizonyosság megtanít minket szeretni, megbocsátani, mert kiűzi belőlünk a félelmet, és megtanít a szelíd, határozott, hiteles szolgálatra is – tette hozzá a református püspök.

 

Czibere Károly keresztyén férjként és édesapaként a reformáció és a család kapcsolatáról szóló bizonyságtételében arra hívta fel a figyelmet, hogy emberi fogyatékosságainknak sokszor bizony még a keresztyén családokban is drámai következményei vannak. Megoldásként az előadó a reformáció szellemének megfelelően a Szentíráshoz való visszatérést ajánlotta: újra ki kell nyitnunk a Bibliát, szembesülnünk kell Isten Igéjével, és akkor világossá válik számunkra, minden bajunk forrása az, hogy nem az Úr útmutatása szerint élünk. A szociális ügyekért felelős államtitkár leszögezte: életünk és ezen belül családi életünk minden mozzanatát a Szentírás alá kell rendelnünk. A politikus ebben egyházaink felelősségét is hangsúlyozta: nem teologizálásra, hanem az Igét megelevenítő, az életben utat mutató magyarázatokra van szüksége az embereknek.

 

Czibere Károly hozzátette: a keresztyén házasság célja Krisztus irántunk való feltétel nélküli, önfeláldozó szeretetének kiábrázolása. Szerinte sok család éppen azért hullik szét, mert a házastársak olyat várnak el egymástól, amire nem képesek. – Ha Isten olyat adna, aki minden feltételemnek megfelelne, akkor miként tapasztalhatnám meg, hogy milyen a feltétel nélküli szeretet? – hangsúlyozta az államtitkár, aki szerint az egymást feltétel nélkül szerető szülők alkotta család lehet ebben a kegyetlen világban igazi menedék, meleg fészek a gyerekek számára, akikkel az édesapák ne felejtsenek el naponta az Úrról beszélgetni és őket az ő útjára tanítgatni.

A reformációi gálaest keretében vehette át Petrőczi Éva a Protestáns Újságírók Szövetsége Rát Mátyás-díját. A kitüntetett író-költő-újságíró-irodalomtörténészt Novotny Zoltán, a szakmai szervezet elnöke méltatta.

A kulturális műsorban a Kecskeméti Református Kollégium kamarakórusa, a Fasori Evangélikus Gimnázium diákjai, valamit Pál István „Szalonna” népzenész és családja működött közre.

Szöveg: Kiss Sándor/Reformátusok Lapja

Kép: Kalocsai Richárd

Kapcsolódó anyag: A Rát Mátyás-díjas Petrőczi Éva méltatása.

.