Egyéb

Kárpátalján járt a MEÖT-főtitkár

Zán Fábián Sándor kárpátaljai püspök és Fischl Vilmos MEÖT-főtitkár
Zán Fábián Sándor kárpátaljai püspök és Fischl Vilmos MEÖT-főtitkár

Fischl Vilmos, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa főtitkára találkozott Zán Fábián Sándor püspökkel és a beregszászi magyar főkonzullal is június 17-én.

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) Elnöksége fontosnak tartja, hogy a határon túli magyar keresztyén testvéreinkért is felelősséget vállaljon. A MEÖT elnöke, Steinbach József püspök már több alkalommal látogatott és szolgált Kárpátalján, Zán Fábián Sándor kárpátaljai református püspök pedig idén tavasszal tett látogatást a testületnél.

Ezekhez a kapcsolatfelvételekhez igazodva a MEÖT főtitkára, Fischl Vilmos látogatta meg Zán Fábián Sándor püspököt Beregszászon hivatalában, ahol a kialakult belpolitikai helyzet mellett az egyházak társadalmi felelősségvállalása is szóba került. A püspök elmondta, hogy Kárpátalján a reformátusok mellett van még római katolikus és görög katolikus magyar egyház is, azonban az evangélikusok száma igen csekély.

A MEÖT-főtitkár és vendéglátója meglátogatta a nagyberegi református líceumot, amelynek bővítése a befejezéshez közeledik, augusztus 23-án adják át az új épületszárnyat. A beregszászi református levéltárban és múzeumban az egyházkerület őrzésre és kutatásra szánt iratait és kegytárgyait nézték meg. Utána az idősek otthonát és a krízisben lévő fiatal anyák otthonát látogatták meg, majd a mezővári Nefelejcs rehabilitációs központba mentek, ahol 2-18 éves fogyatékkal élő fiatalok nappali gondozásával foglalkoznak.

A MEÖT-főtitkár és a kárpátaljai püspök a találkozó végén megállapodtak abban, hogy a MEÖT Kárpátaljáról is vár majd lelkészeket az évi rendes ökumenikus lelkészkonferenciára. Épp ezért már idén is lesz kárpátaljai résztvevő a lelkészkonferencián június 23–27. között.

Fischl Vilmos megbeszélést folytatott Tóth István magyar főkonzullal is, aki elmondta, hogy a Kárpátalján jelen lévő magyar egyházakkal igen jó kapcsolatot ápolnak, rendszeresen részt vesznek egymás rendezvényein. A főkonzul elmondta azt is, hogy a beregszászi Magyarország egyik legnagyobb főkonzulátusa, az ott élő magyarok identitástudatának megőrzése érdekében is fontos a jelenlétük.

Forrás: MEÖT.