Egyéb

Tíz éves a Prúsz

gálaFeladatunknak tekintjük, hogy munkánkkal reményt keltsünk az emberekben, és ezáltal közösséget építsük – mondta a Protestáns Újságírók Szövetségének (Prúsz) a budapesti Benczúr Házban megtartott születésnapi gálaestjén Novotny Zoltán elnök május 28-án. A Prúsz tíz éve, 2004-ben alakult, magába tömöríti a református, az evangélikus, a baptista és a metodista újságírókat, médiamunkásokat, gyülekezeti lapszerkesztőket és kommunikáció szakos hallgatókat is.

Sokáig sorolhatnánk, ki mindenki tisztelte meg személyes jelenlétével – vagy köszöntőlevéllel – a hivatalosan 2004. április 7-én megalakult egyesületet. Az ünnepi alkalom nem is kezdődhetett mással, mint a tíz évvel ezelőtti kezdetek felidézésével.

Az ötlet, hogy jó lenne olyan újságíró-szövetséget létrehozni, amelynek tagjai vallják a protestáns értékeket – sokakat megszólított. Ötletelések és megbeszélések követték egymást, mígnem kiderült: a protestáns egyházak vezetői is nyitottak egy efféle közösség támogatására.

Novotny Zoltán elnök nemhiába említette, hogy a Prúsz – háta mögött immáron harmincöt konferenciával – a médiaműhelyeken, a klubesteken, az adventi vacsorákon keresztül nemcsak szakmai fórumot jelent a tagok számára, hanem egyúttal közösséget is. – Ma is feladatnak tekintjük, hogy munkánkkal reményt keltsünk az emberekben, és ezáltal közösséget építsük. Ezért jöttünk ma is össze: hálát adni – mondta az elnök, aki felidézte az Evangélikus Élet főszerkesztőjének, T. Pintér Károly Prúsz-titkárnak az álláspontját, aki egykor így fogalmazott: „Aki felvételét kéri a Protestáns Újságírók Szövetségébe, az tulajdonképpen bizonyságtevő, mert ezáltal óhatatlanul bizonyságot tesz hitéről, értékrendjéről.”

Áhítatában Hafenscher Károly, a Magyarországi Evangélikus Egyház zsinatának lelkészi elnöke Pál apostol többször ismételt mondatáról beszélt: „Én, Pál, saját kezemmel írom…” – Az isteni értéket sokféle formában továbbadhatjuk. A keresztyén ember akkor is az Istenhez való viszonyában értelmezi magát, ha látszólag nem vallásos témával foglalkozik. Amit írunk, ahogy írjuk, amilyen célt kitűzve alkotunk, az mind-mind az Istenhez tartozásunkban vagy a tőle tartott távolságunkban értelmezhető – mondta a lelkipásztor. Hozzátette: a protestáns újságírók kezét Isten irányítja, „néha keményen tartva, néha észrevétlenül”.

Fabiny Tamás evangélikus püspök és Novotny Zoltán Prúsz-elnök
Fabiny Tamás evangélikus püspök és Novotny Zoltán Prúsz-elnök

Fabiny Tamás evangélikus püspök is köszöntőt mondott. Róla Novotny Zoltán Prúsz-elnök felidézte, hogy tíz évvel ezelőtt még a Duna Televízió vallási műsorát szerkesztette. Fabiny Tamás beszédében hangsúlyozta, hogy őt nem az egyház küldte a tévébe, hanem a csatorna hívta meg. Mint mondta, „ez nagy különbség, több szabadságot adott így”. Hozzátette: ezt az újságírói szabadságot püspöki szolgálatában is igyekszik szem előtt tartani. Kiemelte: fontos lenne, hogy az egyházi újságírók ne lakájújságírók legyenek, ne parancsot hajtsanak végre, hanem éljenek szabadságukkal és merjenek kritikusak lenni.

Az egybegyűlteket Steinbach József dunántúli református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke is köszöntötte. Ő azt hangsúlyozta, hogy a Prúsz tagjai értéket közvetítenek, összefogják a protestáns újságírókat, az evangéliumot kommunikálják munkájukkal, ezáltal pedig Isten országát építik.

– Aki a tíz évet megéri, annak esélye van arra, hogy megérje a férfikort is – mondta Nagy Sándor korábbi református főgondnok, ezt kívánva a protestáns újságírók szervezetének is. Jó tanácsként hozzátette: az újságírók is merjenek munkájuk során olykor kimosakodni – mint orvosok műtét után – a tiszta forrás, az Ige segítségével, különben megmérgeződhet az életük.

Szikora József, a Magyar Katolikus Újságírók Szövetségének elnöke azt javasolta, létre kell hozni egy médiakamarát, amely mintaként szolgál, és a kormányzat, valamint a törvényhozás is elfogadja azt.

A Boyzless Voice együttes előadása
A Boyzless Voice együttes előadása

A Protestáns Újságírók Szövetségének ünnepségén nemcsak beszédek, hanem előadások is helyt kaptak. Fellépett a Boyzless Voice női kamaraegyüttes, Szomor Anikó fuvolaművész és Oláh Gábor zongoraművész, Lázár Csaba színművész, valamint – keresztény tartalmú rockszámokkal – Keresztes Krisztina és Keresztes István is.

Az ünneplést közgyűlés előzte meg, ahol elfogadták a szervezetnek a megváltozott civil törvényhez igazított új alapszabályát is.

Készült az evangelikus.hu és a Reformátusok Lapja tudósításainak felhasználásával
Fotók: Kalocsai Richárd

További források:
Balog Zoltán emberi erőforrásokért felelős miniszter köszöntőlevele
Hafenscher Károly áhítata
Az ünnepséggel egy időben a szervezők képes tudósítást közöltek.