Egyéb

Hálaadás a protestáns revideált új fordítású Bibliáért

Kilenc év fáradhatatlan munkájának gyümölcseként április utolsó napjaiban ünnepet ülhetett a Magyar Bibliatársulat. A rügyekkel és virágokkal beköszöntött „feslő tavasz” (Gerzsenyi László) magával hozta a protestáns revideált új fordítású Biblia kiadásának megjelenését is.

A revideált új fordítású Biblia (RÚF 2014) szakmai bemutatóját április 25-én tartották meg a Millenárison nagy érdeklődés mellett, a Szentírás újonnan revideált változatát, mint a keresztyén prédikációk alapjául szolgáló szövegét pedig április 27-én a budavári evangélikus templomban hálaadó istentisztelet keretében vették át a Magyar Bibliatársulat tagegyházainak képviselői.

Az alkalmat Szebik Imre nyugalmazott evangélikus püspök, a Magyar Bibliatársulat elnöke nyitotta meg. Elsőként a baptista egyház képviseletében Papp János egyházelnök szólalt fel és kijelentette: „a Magyarországi Baptista Egyház nevében örömmel és hálaadással vesszük használatba az újfordítású revideált Bibliát!”, majd Mózes második könyvéből olvasta fel a lekciót. Az evangélikus egyház nevében Fabiny Tamás püspök vette át az új bibliafordítást és mondott hálaadó imádságot.

Az igét Bölcskei Gusztáv, a Magyarországi Református Egyház püspöke hirdette Nehémiás könyve 8. fejezete alapján. Gazdag mondanivalóval teljes igehirdetésében kiemelte azt a csodálatos mélységet és gazdagságot, amit a Biblia üzenete jelent különböző élethelyzetekben az ember számára. Hálaadással nyilatkozott a Biblia új revideált változatáról, amelyben az Örök Isten szól hozzánk, magyarul. Aktuális üzenetként hangzott a budavári szószékről: „nem lehet építeni sem házat sem hazát, országot és nemzetet anélkül, hogy oda ne állítanánk a középpontba Isten törvényét.”

A Magyar Bibliatársulat tagegyházai szimbolikusan olyan formában vették használatba az új bibliakiadást, hogy a csecsemők, a gyermekek, a fiatalok, a felnőttek és az idősek nevében olvasott fel egy-egy igerészt a korosztály képviselője, majd az egyházak vezető lelkészei kinyilatkoztatták, hogy ünnepélyesen átveszik a megjelent revideált szöveget.

Az ünnepi istentiszteleten felszólalt: Balla Péter református teológiai professzor, Pataky Albert, a Magyar Pünkösdi Egyház elnöke, Iványi Gábor, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezetője, Szigeti Jenő, a Hetednapi Adventista Egyház képviselője, Mézes László a Magyarországi Szabadkeresztyén Gyülekezet vezetője, Csernák István a Magyarországi Metodista Egyház szuperintendense, Tatárka Krisztián, a Magyar Ortodox Egyházmegye képviselője Kászoni-Kövendi József, a Magyar Unitárius Egyház lelkésze, valamint Hecker Walter, a Magyar Bibliatársulat alelnöke.

Az ünnepség fényét emelte a Psalterium Hungaricum kórus éneke és Tóka Ágoston orgona improvizációi. A bibliaátadó istentiszteleten felszólalt Juanita Doke, az Amerikai Bibliatársulat képviselője, mint akik jelentős összeggel járultak hozzá az újfordítású revideált Biblia megjelenéséhez. Az istentisztelet végén Pecsuk Ottó főtitkár mondott köszönetet a szolgálattevőknek, a jelenlevő gyülekezetet pedig arra bátorította, hogy kísérjék figyelemmel és segítsék az új revideált Biblia 2017-ig tartó kampányát, amelynek azt a címet adták: „A Biblia mindenkié!”

Forrás: Békehírnök 2014. május.