Egyéb

Fesztiválon a könyvek könyve

KeménytáblásSok százezer színes könyv kínálta magát a Millenárison megtartott 21. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. Afféle kulturális kavalkádba csöppent a látogató, ahol a világirodalom és a hazai szellemi élet képviselői kínálták kiadványaikat megszámlálhatatlan mennyiségben és kivitelben. A 25 ország közel 100 neves alkotója és mintegy 400 hazai és határon túli magyar író részvételével megrendezett könyvfesztiválon a gazdag programok (író-olvasó találkozók, dedikálások, könyvbemutatók, kerekasztal beszélgetések) csábították a Gutenberg-galaxis iránt még mindig szép számban vonzódó, érdeklődőket. Nem csak szakmabelieket, hanem olyan fiatalabb és idősebb látogatókat, akik szeretik, sőt előnyben részesítik az elektronikus médiával szemben a szép és a jó könyvet.

Bennünket, protestáns keresztyéneket erre a könyvfesztiválra most elsősorban mégis a sok ezer színes és érdekes könyv felett álló Könyvek Könyve, a Biblia vonzott. Már a földszinti téren, a különböző könyvkiadók standjai között is számos helyen olvashattuk a plakátot, amely a sok ezer könyv között a Könyvek Könyvének jelenlétét hirdette: A Biblia mindenkié! Megjelent a protestáns új fordítású Biblia legújabb revideált kiadása.

2014. április 25-én a Magyar Bibliatársulat ünnepi könyvbemutatót rendezett a revideált új fordítású Biblia (RÚF 2014) megjelenése alkalmából. A Stupka Géza terem, a könyvbemutató második emeleti helyszíne jelképesen is azt sugallta: „Ez a könyv, a könyvek könyve” (Gárdonyi Géza), fölötte áll minden könyvben leírt emberi gondolatnak. És amíg lent a földszintről felhangzott a jó értelemben vett kufárkodás zaja, addig az új bibliafordítás szövege, mint transzcendens üzenet fenségesen hangzott Kubik Anna színművész szépen megformált előadásában, Kéringer László előadóművész recitáló éneklésében és a konkrét szöveggondozást végző professzorok nyilatkozataiban, akik egytől egyig hangsúlyozták, hogy tudományos munkájukat „levetett saruval” végezték.

A Biblia Isten szava az emberhez, és kötelességünk annak nyelvi ápolása, hogy minden kor emberéhez érthető módon és hitelesen szólhasson. Ezt ismerte fel még 2005-ben a Magyar Bibliatársulat akkori kuratóriuma és határozatban döntött az új fordítású Biblia revíziójáról. Az ünnepi könyvbemutatót dr. Pecsuk Ottó főtitkár is azzal a gondolattal vezette be, hogy a bibliafordítás szakértői szerint általában nemzedékenként egyszer felül kell vizsgálni a rendelkezésre álló és naponként használatos bibliai szövegfordítást. Az 1975-ben kiadott első új fordítást követően 1990-ben jelent meg az új fordítás első revideált változata. Az azt követő közel negyed évszázad mindenképpen indokolttá tett egy újabb revíziót, amelynek eredményként most megjelent a magyar nyelvű protestáns Biblia új, revideált fordítása.

Sokrétű munka előzte meg a revideált új fordítást, mire az olvasó kezébe került a Szentírás legújabb magyar kiadása. Az átdolgozott bibliakiadás előmunkálatai a bibliaolvasók észrevételeinek összegyűjtésével kezdődött. A bibliatársulat szöveggondozó bizottságában folyt az érdemi munka. A konkrét munkát Kustár Zoltán, a Debreceni Hittudományi Egyetem professzora, Tokics Imre, az Adventista Teológiai Főiskola tanára, Vladár Gábor a Pápai Református Teológiai Akadémia professzora, valamint Bácskai Károly, az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatója végezték. Mindnyájan hangsúlyozták, hogy a revideálás nem újrafordítás, annál sokkal nehezebb feladat, mivel szigorúan igazodniuk kellett az 1975-ös új fordítás idején kialakított hermeneutikai szempontokhoz. Ne várjon tehát az olvasó egy teljesen újrafogalmazott szöveget. Munkájukat Tokics Imre leginkább „leporoláshoz”, Kustár Zoltán „egy lakás újrafestéséhez”, Vladár Gábor egy olyan „külső renováláshoz” hasonlította, amely folyamán egy-egy elemet akár hangsúlyosabban is kiemelnek.

A biblikus teológiai szakértők munkájuk során megőrizték a bibliai szöveg tagoltságát, ugyanakkor ügyeltek arra is, hogy ne csak olvasható, hanem felolvasva is jól hangzó szövegeket tegyenek közzé, és igazodjanak a ma beszélt köznyelv szintjéhez. Ezért az archaikus, ma már nem használatos kifejezéseket igyekeztek újakkal kiváltani. Következetesen dolgoztak a fordítások stílusbeli egységén is, mígnem elmélyült munkájuk nyomán kialakult az új revideált szöveg.

Az új protestáns Biblia a Magyar Bibliatársulat megbízásából a református Kálvin Kiadó gondozásában jelent meg. Galsi Árpád igazgató elmondta, az új fordítás kéthasábos 1350 oldalas verzióját Hollandiában nyomtatták 36 grammos bibliofil papíron. A keménytáblás változat mellett, amely különböző színárnyalatokban közép és nagy méretben kapható, egy olcsóbb, ún. kartonált változat is megjelent. A kínálatban található bőrkötésű Biblia is, mindkét méretben arany élmetszéssel.

A könyvbemutatón a zárszót a Magyar Bibliatársulat főtitkára mondta. Pecsuk Ottó hangsúlyozta, hogy a társulat célja az volt, hogy olyan bibliafordítás készüljön, amelyre bizalommal támaszkodhatnak a 21. században új missziói feladatok megvalósítására hívatott tagegyházak.
A Millenárison megtartott alkalom a revideált új fordítású Biblia szakmai bemutatója volt. Az új Bibliát gyülekezeteink mint prédikációk alapjául szolgáló igét, április 27-én délután egy ökumenikus hálaadó istentisztelet keretében vették át a budavári evangélikus templomban.

Marosi Nagy Lajos, a Magyar Bibliatársulat kurátora.