Egyéb

Kereszt fogantyú nélkül

Fabiny kötetAdvent első napjaiban jelent meg Fabiny Tamás evangélikus püspök legújabb meditációs kötete, „Kereszt fogantyú nélkül” címmel. A könyvbemutatóra szóló szeretetteljes személyes meghívását nem lehetett visszautasítani. Még akkor kötöttünk szorosabb ismeretséget, amikor a kétezres évek elején megalakítottuk a Protestáns Újságírók Szövetségét. Akkor még nem volt püspök, de utána sem változott a baráti kapcsolat. Amikor beléptem a belváros szívében levő Mozsár kávézóba, a könyvbemutató helyszínére, már sokan voltak ott idősek és fiatalok, hisz sok barátja van a kötet szerzőjének, Fabiny Tamásnak.
A Luther Kiadó gondozásában megjelent „Kereszt fogantyú nélkül” sorai arról győzik meg az olvasókat, hogy egy lelkész, aki nyitott szemmel jár a világban, önkéntelenül is biblikus módon látja meg a hétköznap történéseit, keresi, miként reagálhat krisztusi módon a világ profán dolgaira. A kötet egyik bemutatója, Gáncs Péter evangélikus püspök idézte is Pilinszkyt, aki arról beszélt, hogy „A világban élő ember nem láthatja Istent. Az Istenben élő ember tisztán látja a világot”
Fabiny Tamás december 2-án bemutatott kötete tulajdonképpen három-négy percben elmondott áhítatok gyűjteménye, amelyben a szerző szándéka szerint igyekszik az ősi igét a magunk korához közelíteni és egyházában talán még újszerű nyelvezettel munkálni a világ és a mindennapok problémái iránti érzékenységet.
Ezek a rövid, ám tartalmas gondolatok 2008 óta folyamatosan hangzottak fel a Magyar Rádió Vasárnapi Újság Lélektől lélekig rovatában. Mint rádiós illetékes Jónás István vezérigazgató szólt a bemutató során arról, hogy éppen 88 éve szól a rádió, majd felidézte az évek során azokat a három-négy percben felhangzó hétköznapi témákat, amelyek kapcsán Fabiny Tamás lélektől lélekig szólt vasárnap reggelenként a rádióban. Gáncs Péter is arról is beszélt, hogy a rádió, mint médium az egyházak számára is hasznos. Mint a rádió szerelmese, idézte a rádiósok „homiletikáját”: „A hit hallásból van” és Exupéry parafrázisaként mondta, hogy „Fülével lát jól az ember”.
A most megjelent kötet egyben hangzó könyv is, nem csak azért, mert egyszer már a rádióban elhangzott, hanem mert CD mellékletében számos áhítat újra hallható az Evangé-likus rádiómisszió jóvoltából. A könyvbemutatón, amelyet Kendeh-Kirchnopf Péter felelős kiadó vezetett, az egyes megszólalások között Dresch Mihály Liszt-Ferenc –díjas zenész improvizált szaxszofonjain és fafúvós hangszerén.
Végül szót kapott a szerző is, aki nem hagyott ki köszönetmondásból egyetlen közreműködőt sem azok közül, akik segítették kötetének megjelenését. Majd befejezésül felolvasta az ünnepkörhöz illő négyperscesét, „A hajléktalan Jézus” címmel. Bár ez az est leginkább a könyv szerzőjéről szólt, ő jellemzően Jézusra irányította a figyelmet a közelgő ünnep kapcsán, aki mai szóhasználatunkkal valóban hajléktalan volt.
„Egy betlehemi barlangistállóban született, és egy Jeruzsálem melletti sírbarlangban temették el. Egyik sem volt a sajátja. És ez az ember volt a világ üdvözítője. Hogy lehet ilyen mélyre süllyedni? Igen. Ez itt a kérdés. Az Isten süllyedt ilyen mélyre! Karácsony erről is szól. Hogy Isten így lett emberré. Kiterítve az istálló trágyájában, majd a világ minden szennyének közepette. Ünnep idején gondoljunk az ünneptelenekre. Ne feledkezzünk meg azokról, akiknek ágyán nincsen paplan. Akinek már ágya sincsen. Vagyis Jézusról ne feledkezzünk meg. „– fejezte be gondolatait anno a rádióban, és ezekkel a szavakkal vezette szíveinket ezen a könyvbemutatón a betlehemi jászolhoz, Jézus közelébe.
Marosi Nagy Lajos

Forrás: baptist.hu.