Egyéb

Isteni kommunikáció

Marosi Nagy Lajos karácsonyi írásaiból

Kétezer évvel ezelőtt még ismeretlen volt a híreknek az a gyors terjedése, amely ma, a fejlett informatika világában számunkra már teljesen természetes. A műholdak, az internet, a modern telefónia lehetővé teszi, hogy a világ bármely pontján történt eseményről perceken belül az egész világ tudomást szerezzen. Kétezer évvel ezelőtt az egyszerű betlehemi pásztorokhoz a Megtartó születéséről szóló legfontosabb hír angyali hangon jutott el. Korunk fejlett technikája sem tudja felvenni a versenyt azzal a grandiózus hatással, amelyet a betlehemi mezőn megjelenő angyali hírhozó és az őt kísérő angyalsereg dicsőítő éneke váltott ki a nyájukat őrző pásztorokban. Az a csodálatos mennyei üzenet, a hírek szárnyán hozta el a földre az Úr dicsőségét, fényességét, tisztaságát és örömét. Izrael várta a szabadítót és ezen az éjszakán az Ő megérkezéséről szólt az angyal. A másik hírvivő, a fénylő csillag volt, amely bölcseket vezetett el messzi napkeletről a megszületett Messiás bölcsőjéhez. Az isteni kommunikáció eszköze volt az angyalszó és a ragyogó csillagfény. Számunkra ma a bibliai igék által hangzik az evangélium jó híre: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne el ne vesszen, hanem örök élete legyen!” (Jn 3,16) Jusson el ez a híradás ma számodra is! Sőt, állj be te is a hírhozók-hírvivők kétezer éves hosszú sorába!

(Megjelent az Új Lantban).