Egyéb

Advent

(Bánó Ili verse)

Minden ADVENT kegyelem: vétkem jóvátehetem.
Minden ADVENT irgalom: Isten Úr a vigaszom.
Minden ADVENT érkezés: átölel egy drága kéz!
Minden ADVENT alkalom: győzhetsz saját magadon!
Minden ADVENT ítélet: így kellene, s így élek!
Minden ADVENT remegés: Isten felé epedés!
Minden ADVENT ima is: Uram, fogadj be ma is!
Minden ADVENT szeretet: Betlehembe vezetett.

Köszönd meg hát a csodát: a Világ Karácsonyát!.