Egyéb

Magyarok a GEKE vezetőségében

Az új elnökség
Firenze – Hatévente esedékes nagygyűlését idén szeptember 20–26-ig tartotta az Európai Protestáns Egyházak Közössége (GEKE). A küldöttek 2012. szeptember 24-én megválasztották a szervezet új tanácstagjait és helyetteseit, majd az újonnan létrejött tanács tagjai egy nappal később arról szavaztak, kik legyenek az új elnökség tagjai.

A Magyarországi Evangélikus Egyház Külügyi és Ökumenikus Osztályának vezetőjét, Cselovszkyné dr. Tarr Klárát a tanács tagjává és a háromtagú elnökség egyik tagjává is megválasztották. Cselovszkyné dr. Tarr Klára helyettese a Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöke, dr. Bölcskei Gusztáv püspök lett.

Az új elnökség tagjai Cselovszkyné dr. Tarr Klára mellett dr. Friedrich Weber, a Braunschweigi Evangélikus-Lutheránus Egyház püspöke, és dr. Gottfried W. Locher, a Svájci Protestáns Egyházak Szövetsége Tanácsának elnöke lettek.

A 106 európai protestáns egyháztagból álló szervezet kereken 50 millió protestáns embert képvisel, így nagy megtiszteltetés, hogy a tanácsba és a vezetőségbe magyar protestánsok is bekerülhettek.

Az 1973-ban aláírt Leuenbergi konkordia a szervezet alapdokumentuma, amelynek alapján a protestánsok közösséget vállalnak az úrvacsorában és elismerik egyházaik keresztségét. A tanács 13 tagból és 13 helyettesből áll.

Forrás: MTI, evangelikus.hu, GEKE

Linkek:
New leadership for the Community of Protestant Churches in Europe
Magyar evangélikus tisztviselőt választottak az Európai Protestáns Egyházak Közösségének elnökségébe
Létrejött a Geke új tanácsa mellett az új elnökség is
Ahogyan a fotós a GEKE Nagygyűlést látta – Sok képpel!
A legfrissebb hírek az európai protestánsok (GEKE) konferenciájáról
A GEKE-nagygyűlésről: Szabadság a jövőre
Cselovszkyné dr. Tarr Klára külügyi osztályvezető a GEKE tanácsában dolgozik.