Egyéb

Salyámosy Éva új könyve

Salyámosy Éva – Az ítélet: felmentésSzeretettel értesítem a kedves testvéreimet, és rajtatok keresztül minden érdeklődőt, hogy megjelent új könyvem. Ez nagy öröm nekem, mert a megtérésemről, az azt megelőző időkről és a követőekről szól.

A megjelenés oka kettős volt:

– Megtapasztaltam, hogy nagyon fontos a lélek, amíg meg nem tér, emberek garmada foglalkozik velük, de utána szinte már senki se ér rá. Vagy ha igen, az egyén nem nagyon kap életvezetési tanácsot a keresztény élet gyakorlatára vonatkozva. A megtért léleknek sokszor nincs embere. Én szeretnék a barátjuk lenni, ezen az úton is. Ezért őszintén leírtam sok dolgot abból, amit friss megtérőként tapasztaltam: örömet és bánatot, bukást és felállást, mindent az Úr segítségével.

– Ezt kaptam Istentől feladatként, mert a bemerítési igém is ez volt: „Hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megsegítelek és te dicsőítesz engem”. Nos, én az életem mellett a média munkámmal, a tanúságtevéseimmel is dicsőitek, most ezzel is.

Médiamunkám során a tv-ben, rádióban, sajtóban azt is megtapasztaltam, hogy nagyon sok látens érdeklődő van. Megnyitják a honlapokat, titokban belenéznek ebbe az életbe, próbálják kikutatni, hogy milyen is az evangélium. De sokan vannak, akik nem vennének meg ilyen könyvet… Rabságban élnek, közömbösek… hozzájuk is eljuthatnak ezekből a példányokból, reményeim szerint.

Hálás vagyok mindenkinek, aki bátorított azzal, hogy írásaimat szereti és keresi!
Ezért a célom az, hogy minél több ember megismerhesse, mi az örömhír, mint ahogy hozzám is megérkezett annak idején.

Javaslom már megtérteknek, akik még nem ismerik fel jól az életükben az Úr munkáját. Javaslom az érdeklődőknek, barátkozóknak, látenseknek… szóval gyakorlatilag mindenkinek. Azoknak is nagyon, akikért már régóta állunk az Úr előtt… Fiataloknak és időseknek is. Remélem, hogy kezükbe adják az imádkozó lelkek, akik sose adják fel és nem mulasztanak el egyetlen lehetőséget se.

Ezért 200 példányt ingyen adok át különböző missziós szolgálatoknak: egyházunk vezetői mellett börtönöknek, kórházaknak, kárpát-medencei és távolabbi magyar misszióállomásoknak, idős-otthonoknak, lányotthonoknak, bicskei gyermekotthonnak, állami vezetők közül többeknek…

Távolabbi céljaim így olvashatóak a könyv hátoldalán:

– Egy nemzet felemelkedése mindig a nép lelkiállapotától függ, hitétől, erkölcsétől. E szerint dolgozik, él.
– Sokat olvashatunk Isten tetteiről, arról is, hogy miként tud kimenekíteni az elnyomásból. Észrevettük-e már csodáit magunk körül? Hazánkat egy szempillantás alatt megszabadította az elnyomóktól! Te hitted volna? Aztán hatalmat adott a jó változásoknak országunkban, hogy gyógyuljunk. Adott tanítókat, tanúságtevőket, hogy segítsék ezt a folyamatot.
– Amikor Isten így üzen, abban benne van az újrakezdés lehetősége is! Még tart a kegyelem! De ez nem globálisan kezdődik, hanem az egyének szívében! Nálad és nálam!
– Kész vagy-e részt venni ebben a folyamatban? Kész vagy-e elhagyni a káros dolgokat, és helyüket betölteni boldog megelégedéssel és örömmel, igazi életcéllal? Kívánod-e, hogy szeretteid is jobban éljenek?
– Tedd meg az első lépést! Olvasd el ezt a könyvet, és engedd, hogy Isten lénye hasson rád! Ne félj! Csak jobban járhatsz! Aztán írd meg, kérlek, mire jutottál!
– Ha érdekel egy ilyen eset, amit Isten már megtett, olvasd el Jósáfát király történetét! Hogyan sikerült neki egy szétszakadt, erkölcsileg lezüllött országrészt megerősíteni, magasra emelni úgy, hogy elnyerték a környező országok elismerését is. (A krónikák második könyve 17. fejezettől)
– És ne feledd: ez nem egy régi történtet, mert Isten tegnap, ma és holnap ugyanúgy tud cselekedni, ha van, aki elfogadja a szív belsejében kezdődő, életet adó változásokat!
– Miért ne Te lennél az? … élj a világ bármely pontján.

Amennyiben személyesen nem találkozunk, könyvem megrendelhető e-mailben: eva.salyamosy@gmail.com.

Ára 2500 Ft .

Örömmel elmegyek minden gyülekezetbe, ahová csak tudok.

Sok szeretettel: Salyámosy Éva.