Egyéb

Protestáns újságírók gyűlése

A Protestáns Újságírók Szövetsége június 7-én tartotta rendes évi közgyűlését. A témák között volt közélet, nyilvánosság és egyház.

Csoma ÁronIndulatoktól, feszültségektől és békétlenségtől terhelt világunkban nem csak keresztyén emberként, de keresztyén újságíróként is vállalnunk kell a békéltetés Krisztus által ránk bízott szolgálatát, hangsúlyozta a 2Kor 5,17–19 alapján elmondott áhítatában Csoma Áron református lelkipásztor, a Protestáns Újságírók Szövetségének (PRÚSZ) elnökségi tagja a szervezet közgyűlésén, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) budapesti székházában.

A tanácskozáson az egyház, nyilvánosság, közélet témakörében tartott előadást Steinbach József dunántúli református püspök és MEÖT-elnök, valamint Fábri György, az ELTE rektorhelyettese és a Közszolgálati Testület elnöke.

Steinbach JózsefAz egyházi vezető elmondta: az egyház az elhívottak, a világból kihívottak közössége, hogy aztán hitében és küldetésében megerősödve a kiküldöttek közössége lehessen. Ennek, tehát az elvonulás, elcsendesedés és a nyilvánosság elé állás dinamizmusának kell jellemeznie a keresztyéneket. Steinbach József Bonhoeffer német teológusra hivatkozva kiemelte: az egyház és a nyilvánosság elválaszthatatlanok, hiszen az evangélium ezért a világért szól, ami nélkül nem lehet boldog és békés életet élni.

Fábri GyörgyFábri György a közmédia működéséről és irányításáról beszélt előadásában. Legfontosabb feladatnak az értékek megjelenítését és a bulvár visszaszorítását nevezte, valamint azt, hogy a közmédia hiteles információkkal segítse a társadalmi döntéseket, és a társadalmi diskurzus tere legyen. A kommunikációs szakember szerint ehhez arra van szükség, hogy ne csak a politika, sőt ne csak a pártpolitika, de a társadalom többi területének a képviselői is jelen legyenek, helyet kapjanak a médiafelületeken. Fábri György ezzel összefüggésben hozzáfűzte: az egyház professzionális és korszerű megjelenítésére van szükség nem csak az egyházi ünnepekhez kötődő és az egyházi, de más műsorokban is.

Novotny ZoltánA Protestáns Újságírók Szövetségének (PRÚSZ) tavalyi tevékenységéről, ez évi terveiről és gazdálkodásáról Novotny Zoltán elnök számolt be az egybegyűlteknek. Az elnöki beszámolót, valamint az ellenőrző bizottság és az etikai bizottság jelentését egyhangúlag elfogadta a közgyűlés.

K. S.
forrás: reformatus.hu.