Egyéb

Húsz éves a Tiszta Forrás Alapítvány

Várhatóan ősszel átadják a református hajléktalan misszió új nappali melegedőjét Budapesten. Két évtizeddel ezelőtt a semmiből indult a hajléktalanokat gondozó Tiszta Forrás Alapítvány; sem épületük, sem pénzük nem volt – mondta az alapítvány fennállásának 20 éves évfordulóján tartott kispesti ünnepségen Márkus Gábor. A misszió vezetője hozzátette: az uniós pénzből megvalósuló beruházásnak köszönhetően 300 férőhelyes intézmény jön létre. A Rózsa téri református templomban Peterdi Dániel hirdetett igét.

Egy társadalomról sokat elárul, hogyan bánik a gyengékkel. Több tízezren élnek Budapest utcáin, terein, valamint a környező erdőkben. Rajtunk is múlik, hogy továbbra is a periférián maradnak, vagy közösen teszünk értük – mondta a Peterdi Dániel, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspökhelyettese.

Húsz éves a Tiszta Forrás Alapítvány, amely – a református egyház hajléktalanmisszióján belül – Pestszentlőrincen működtet hajléktalanszállót, nappali melegedőt és gondozza a fedél nélkülieket. Az elmúlt két évtizedért adtak hálát a Kispest- Rózsatéri református gyülekezetben június 10-én, vasárnap.

Az erő felelősség, nem kiváltság

Peterdi Dániel igehirdetésében arról szólt, hogy a legtöbbször pontosan feljegyezzük, mivel tartoznak mások nekünk, de arról megfeledkezünk, hogy mi is tartozunk azzal, amit az ige ránk bíz.

– Isten nem fitogtatásra, hanem szolgálatra adta az erőt, ez felelősség és nem kiváltság, megtanít odafordulni a nyomorúságban lévő emberhez. Minden közösség jellemét megmutatja az, hogyan viszonyul a gyengékhez, azokhoz, akik erőtlenek, betegek, sikertelenek és akik közül egyre többen járnak az utcákon kéregetve. A 20. század szörnyű módon mutatta meg, milyen az, amikor a gyengéket kiszolgáltatják és pusztítják az erejüket fitogtatók.

Peterdi Dániel szerint nem szabad elfeledkezni arról, hogy bármikor a gyenge oldalra kerülhetünk és magunk is kiszolgáltatottak lehetünk. A püspökhelyettes úgy fogalmazott, hogy az egyháznak jellé kell lennie, még akkor is, ha nem tud mindent megoldani. Tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk és ne csak a magunk kedvére éljünk. – Fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket – tette hozzá.

Saját piszkában fetrengett

– Hallani sem akartam Istenről, végül odajutottam, hogy sem családom, sem munkám, sem lakásom nem maradt. Egyszer csak az utcán találtam magam egy padon – mondta Haudinger László, akinek a református hajléktalanmisszió segített talpra állni. A férfi tíz évet töltött az utcán, fedél nélküli volt és alkoholista. Bizonyságtételében arról szólt, hogy megtérése után teljesen megváltozott, ma már van munkája, felesége és rendbe jött az élete.

– Életem legmélyebb pontja az volt, amikor részegen, a saját piszkomban fetrengtem egy árokparton és azt sem tudtam, hogy valójában élek-e vagy halott vagyok. Ilyen állapotban már a szállókra sem engedtek be. De az Isten segítségével felálltam a koszból, a mocsokból. Elértem, hogy jó kapcsolatban vagyok a szüleimmel, az apám fél szemmel is elautózott Ceglédre, hogy együtt legyen a fiával az esküvőn. Azt vallom, hogy aki hit nélkül létezik, az nem is él.

A templomban ott állt a férfi mellett felesége is, Tünde arról beszélt, hogy Istentől kérte a párját és az Úr Lászlót küldte neki, akivel boldogságban élnek.

Tönkrementből újat

A rózsatéri ünnepségen többen is köszöntötték a 20 éves fennállását ünneplő Tiszta Forrás Alapítvány munkatársait. Ablonczy Zsolt lelkipásztor, a Magyar Református Missziói Szövetség elnöke azt hangsúlyozta, hogy a Tiszta Forrás Alapítvány az ige célját hordozó munkát végez, és bebizonyosodott, hogy tönkrement életekből is tudnak újat formálni. Csomó Tamás, Pestszentlőrinc alpolgármestere a szakmaiság és a hit összefonódásáról beszélt, és az alapítvány nélkülözhetetlen, minőségi munkáját emelte ki köszöntőjében. Kitüntetett helyet foglal el a Református Missziói Központ (RMK) szolgálatában a hajléktalanmisszió – mondta Magyarné Balog Erzsébet. Az RMK lelkész-igazgatója hozzátette: a közös gondolkodásból, közös cselekvés születik. – A misszió többcélú küldetés, és azt kérem, hogy akit megragadott az Isten, az fogja meg a másik ember kezét is.

Jól gondolkodnak?

Húsz évvel ezelőtt a semmiből indultunk, sem épületünk, pénzünk, sem támogatásunk nem volt. Isten Szentlelke indított arra, hogy a rászorulók közé menjünk – mondta Márkus Gábor, a református hajléktalanmisszió vezetője.

– Három évvel a Tiszta Forrás Alapítvány elindulása után sikerült kialakítani az első hajléktalanszállót, majd a nappali melegedőt, és elindítottuk az utcai szociális szolgálatot. Ma már ott tartunk, hogy egy uniós pályázatnak köszönhetően Budapesten egyedül az alapítványunk építhet európai pénzből új nappali melegedőt. Bízunk benne, hogy ősszel, a krízisidőszakra megnyílhat a háromszáz ember befogadására alkalmas Üllői úti épület. Aki szennyben, mocsokban lévő emberrel dolgozik, annak Isten ajándékát a rászoruló ember arcán kell keresni. Ma itt volt az istentiszteleten egy erdőben élő hajléktalan, aki látogat minket, ezúttal tiszta ruhába öltözött, és ahogy ment ki a templomból, láttam, hogy sugárzott az arca az örömtől. Ez volt a mai ajándék és sok ilyen ajándékunk van.

Márkus Gábor szerint a hajléktalanok tragédiája az, hogy meg vannak győződve arról, jól gondolkodnak. A társadalom pedig úgy védekezik ellenük, hogy kitaszítja őket. Mi hozhat változást?

– Eddig is nagyon sok embernek segíthettünk, de ezek olyan nehéz, reménytelen helyzetek, amelyek emberi erővel nem oldhatók meg, az Istennél viszont semmi nem lehetetlen.

Fekete Zsuzsa
forrás: parókia.hu.