Egyéb

Visszautasítjuk a hazánkat lejárató kampányt!

Mi, a Protestáns Újságírók Szövetségének (Prúsz) tagjai megdöbbenéssel tapasztaljuk a decemberben elfogadott médiatörvény ürügyén széles körben kibontakozó propaganda- és médiakampányt. Értetlenül állunk azon újságíró-szervezetek magatartása előtt, amelyek már azelőtt, hogy megismerték volna a honatyák döntő többsége által elfogadott törvény végleges szövegét, megalapozatlan vádakkal igyekeztek hisztériát kelteni. Álláspontunk szerint a rosszindulatú, nemegyszer téves információkon alapuló, idő előtti támadássorozat valójában a médiában dolgozók presztízsét tépázta meg, etikai és szakmai szempontból egyaránt megkérdőjelezve az érintett újságíró-szervezetek hitelességét.

A keresztény/keresztyén értékeket képviselő médiamunkások szakmai és érdekvédelmi közösségének tagjaiként magunk is elkötelezettek vagyunk a nemzeti és az európai alapértékek mellett. Természetesnek tartjuk, hogy mint minden politikai döntés és jogszabály, úgy a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény is vitatható, bírálható és szükség szerint módosítható. Meggyőződésünk azonban, hogy az – általunk alapvetően jónak és üdvözlendőnek tartott – új médiatörvényt negatívan csak alkalmazásának gyakorlata minősítheti. Éppen ezért elhamarkodottnak és komolytalannak tartunk minden eddig közzétett, prejudikált véleményt, idő előtti bírálatot és módosításra vonatkozó követelést.

Miközben szeretettel ajánljuk a szakmában dolgozók figyelmébe a Prúsz e témában tervezett őszi konzultációját, felkérünk minden kollégát és újságíró-szervezetet, hogy a nyomtatott sajtótermékekre és az internetes lapokra vonatkozóan csak 2011 júliusában hatályba lépő médiatörvény kapcsán tanúsítson felelős, mértéktartó, hazánk érdekeit és jó hírét védő magatartást. Az országunkat ért igaztalan, sértő, olykor gyalázatos támadásokat higgadt hangnemben, ám határozottan utasítsuk vissza, mert ma újra időszerű az önfeláldozóan küzdő államférfi, Zrínyi Miklós intelme: „Ne bántsd a magyart!”

Budapest, 2011. január 22-én, a magyar kultúra napján

Protestáns Újságírók Szövetsége (Prúsz) elnöksége.