Egyéb

A Pozsonyi Casino 2010. februári programja

Pozsonyi Casino – Klarissza (Klariská)  utca 7.

PC kedden, csütörtökön 16-tól  21-ig üzemel

Kapucsengő: PC / tel.: 544 10 395 (16-tól 21-ig)

2010. február 2. kedd 18

A Pozsonyi Casino könyvtára ma nyitva tart.

A könyvjegyzék megtekinthető a háznagynál. Könyvtáros: Jesenicky Eszter

Popély Gyula a kitűnő történész hézagpótló, az eddigi ismereteket árnyaló kötetében az 1914-1920 közötti sorsfordító időszakot tekinti át: az első világháborút közvetlenül megelőző hónapoktól a geopolitikai átrendeződés lezárulásáig. Könyvének címe: Felvidék 1914-1920.

Szakács Árpád lapigazgató úgyszintén bemutatja a fiatal történészek lapját, a Nagy Magyarország című történelmi magazint, mely tavaly indult, de út-törőségét hírneve és kitűnő tudásismeretet nyújtó tartalma öregbíti, teszi körünkben is népszerűvé.

Műsorfelelős: Petőcz Csilla
Háznagy: Gabron Frigyes

2010. február  6. szombat 16-kor

A misszió című 1986-os  (Oscar-díjjal, és számtalan nemzetközi díjakkal jutalmazott) brit film vetítése, mely egy 18. századi dél-amerikai jezsuita misszió történetéről szól Robert De Niro, Jeromos Irons főszereplésével, Roland Joffé rendezésében, Enrico Morricone zenéjével. A film a jezsuita missziók idején játszódik, amikor a misszionáriusok a spanyol államtól függetlenül missziókat alapítottak, hogy kereszténységet tanítsanak a bennszülötteknek.

Műsorfelelős: Institoris Sándor

Háznagy: Krajči Klára

2010. február  9. kedd 18-kor

Mézes Rudolffal, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének (SZMSZSZ) el-nökével köznapi életünk mindenkit érintő problémáiról beszélget Agócs Valéria, a Szlovák Rádió és Televízió Frekvenciatanácsának volt elnöke.

Műsorfelelős: Frideczky János
Háznagy: Kirner Károly

2010. február  11. csütörtök 16-kor koszorúzás – Csalogányvölgy

„A mai generációnak rendbe kell tenni a múltat, az igazi nemes értékeket meg kell őrizni, továbbadni a jövőnek!” (Illyés Gyula)

Nem feledkezhetünk meg róluk, akiknek nevét a történelemkönyvek nem őrizték meg. 91 évvel ezelőtt a régi vásárcsarnok előtt Pozsonyban – 1919. február 12-én a fegyvertelen tüntetőkre tüzet nyitottak a Csehszlovák Légió katonái. Kilenc tüntető életét vesztette, 23-an megsebesültek. Emlékük előtt tisztelgünk. A halottak a csalogányvölgyi temetőben vannak eltemetve, A. Dubček sírjának szomszédságában. Mindenkit várunk a kegyeletteljes tiszteletadásra. Beszédet mond Brogyányi Mihály, és Petrik Tamás, a József Attila Ifjúsági Klub képviselője. Közreműködik Molnár László előadóművész.

Műsorfelelős: Gabron Éva, Institoris Sándor

2010. február  16. kedd 18-kor

Jezsuiták Dél-Amerikában címmel előadást tart Sima Ferenc „világutazó”, ki bejárta már a világ nagy részét, de úgy, hogy nem csak nézett, de látott is. Élethű, érdekfeszítő előadói stílusa utánozhatatlan, s mindezt úgy teszi, hogy társutazóként érezzük magunkat. A 6-án vetített A misszó c. film láttán nagyon várjuk beszámolóját, vajon mit látott élőben a filmen látottakból?

Műsorfelelős: Petőcz Csilla
Háznagy: Krajči Klára

2010. február  23. kedd 18-kor

A felvidek.ma internetes hírportál (2006. január 24-én indult) bemutatkozik a PC-ben. Főszerkesztőjével N. Gyurkovits Róza Európa-díjas újságíróval Juhász Dósa János újságíró, a Gömöri Hírlap főszerkesztője beszélget.

Műsorfelelős: Petőcz Csilla
Háznagy: Szőcs Ferenc

2010. március  2. kedd 18-kor

Bánó Attila író, művelődéstörténész a Pozsonyi Casinot már otthonának tekintheti, hiszen minden megjelent könyvét nálunk is bemutatja. A magyar nemes vitézsége c. legújabb kötetében – az Árpád-házi királyok uralkodásától az 1848-49-es szabadságharcig tartó időszakból – azoknak a nemeseknek és főnemeseknek egy részét mutatja be, akiknek vitézi cselekedeteiről, háborúkban, csatákban, portyázásokban, párviadalokban való részvételéről hitelt érdemlő feljegyzések, adatok maradtak fenn. A könyv szerkesztője Reviczky Béla. Úgyszintén szerkesztője, egyúttal társszerzője is Bánó másik könyvének: Felejthetetlen mondák és legendák, mely a történelmi Magyarország monda- és legendakincsének válogatott anyagát tartalmazza. Mindkét csodálatos kivitelben megjelent könyvben bőséges felvidéki ismeretanyaggal találkozhatunk.

Műsorfelelős: Szabó Kinga
Háznagy: Urbán Éva

Látogassák honlapunkat: www.pozsonyicasino.szm.sk – olvashatják havi műsorainkat, az esetleges műsorváltozásokat. Úgyszintén megtalálják a PC programját a www.felvidek.ma honlapon, valamint a napi és heti sajtóban..