Egyéb

A Rát Mátyás–díj 2006. évi kitüntetettje: Pátkai Róbert

Az 1930-as születésű Pátkai Róbert teológiai tanulmányai elvégzése után a Pest megyei Irsán lett segédlelkész. Itt érte őt az 1956-os forradalom. A falu főterén tartott beszédeivel lelkesítette a lakosságot, ugyanakkor óvott mindenkit az értelmetlen erőszaktól. Hamarosan a helyi, sőt a járási forradalmi bizottság elnökévé választották. A Vöröskereszten és más segélyszervezeteken keresztül bekapcsolódott a segélyezés munkájába. A községben élelmiszert gyűjtött a budapesti forradalmároknak.

A forradalom leverése után a hatóságok – mint a járási Forradalmi Bizottság elnöke ellen – hajtóvadászatot indítottak ellene, ezért külföldre volt kénytelen menekülni. 1957-ben többed magával megalakította a Külföldön Élő Magyar Lelkigondozók Közösségét (KÉMELM), amelynek ma, Vajta Vilmos és Terray László után – harmadik elnöke. Angliába kerülve a menekült magyarok között végzett áldozatkész szolgálatot. Hamarosan pedig a London-szerte élő evangélikusokat gyűjtötte össze. Elnöke lett az Angliában élő sok nemzethez tartozó evangélikusoknak. Ez ordinációs joggal jár, vagyis gyakorlatilag püspöki feladatkört jelentett.

Széleskörű írói és szerkesztői munkásságot fejt ki. Szerzője és szerkesztője a nyugati magyarság több lapjának: Útitárs, Koinónia. Az angliai Magyarok Szövetségének elnökeként pedig főszerkesztőként jegyzi az Angliai Magyar Tükör című lapot.

Újságírói és szerkesztői munkája, valamint az 1956-os forradalom emlékének ápolása, illetve a szétszóródott magyar protestantizmus összegyűjtése terén végzet munkájáért a Prúsz elnöksége méltónak találta arra, hogy ő kapja a 2006-os Rát Mátyás díjat.

2006. október 22.

Dr. Fabiny Tamás.